toolbox

Waternetwerk Veluwe

Het Waternetwerk Veluwe is een initiatief vanuit Vallei & Veluwe Klimaatbestendig rondom droogte en verdroging van de Veluwe. Het traject legt de focus op kennisdelen, leren samenwerken als één overheid, het aankaarten van onbekende onderdelen en het aanjagen van beweging. De gehanteerde aanpak voor dit traject kenmerkt zich door concrete cases en vraagstukken van partners bij de kop te pakken, wat vorig jaar tot een succesvol jaar heeft geleid. Een van de drijfkrachten achter dit project is Marieke Leentvaar, opererend vanuit het kernteam van het Manifest. Samen met diverse spelers van de betreffende gemeenten, de provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe én Vitens probeert het kernteam van het Manifest, onder het motto “zelf doen”.

Gedurende het jaar 2023 zullen vanuit het Waternetwerk Veluwe een aantal projecten en meetings in stand worden gezet. De actieplanning omvat tot nu toe de volgende acties:

  • Een “gezamenlijk verhaal met gezamenlijke taal”. Tijdens deze actie zal er uitleg omtrent de bodem- en watersystemen worden gegeven. Hoe gaan deze om met de toenemende droogte en verdroging, en wat betekent dit bekeken vanuit een overkoepelend perspectief.
  • Organiseren van Waterbalansen voor alle gemeenten en uitwisseling daarover.
  • Verkenning starten naar de Wateraccu op de Noord-Veluwe door de werkregio Noord-Veluwe samen met de gemeente Gelderland.
  • Vervolg onttrekkingen in beeld: voor alle gemeenten en follow-up.
  • (Drink)waterbesparing. Mogelijk wordt Case Nijkerk bekeken: hoe kan in deze verstedelijkingsregio (drink)waterbesparing worden gekoppeld aan de discussie omtrent energieschaarste.
  • Drinkwatercapaciteit en infiltratievoorziening Epe uitbreiden en versnellen.
  • Balans toekomstige watervraag en waterbeschikbaarheid vinden.
  • Industriële onttrekkingen: er zal een werkbezoek plaatsvinden tussen de gemeenten Renkumen Eerbeek met de provincie met betrekking tot de papierindustrie zoals in Eerbeek.

Bekijk hier ook de toolbox items: