Wij kijken terug op een dynamische werkconferentie met de manifestpartners uit het Waternetwerk Veluwe. Er zijn concrete acties en speerpunten benoemd voor 2023 en de gouden druppel is uitgereikt aan team Case Putten.

Vrijdag 16 december kwamen alle manifestpartners in het Waternetwerk Veluwe  bijeen in het mooie Omnia gebouw in Wageningen. We keken terug- en vooruit met als doel de agenda van Watenetwerk Veluwe te vullen voor 2023.

Manifest kernteam lid, Marieke Leentvaar was de dagvoorzitter en procesbegeleider deze dag. De toon werd gelijk gezet met het gedicht wat Marieke voordroeg over de ‘Eenzame druppel’. Vervolgens werd door Marieke de situatie op de Veluwe geschetst aan de hand van de waterbalans boom en werd het gesprek hierover gestart met de aanwezigen.

Terugblik bijeenkomst

De deelnemers zijn de hele bijeenkomst actief aan de slag geweest en er is veel nuttige input geleverd. Eerst in de vier workshops:

  • Onttrekkingen: Aan de hand van de eerste ‘’Case gemeente Putten’’ samenwerken als één overheid.
  • Waterbalans: Case op waterschapsniveau en voor de gemeente Apeldoorn. Welke handelingsperspectieven geeft een waterbalans?
  • Drinkwatervoorziening en – besparing: Omgaan met het spanningsveld tussen toenemende vraag nu, en wens duurzame winning op de lange termijn. Wat te doen?
  • Koers voor de Veluwe 2120: een lonkend perspectief met het bodem- en watersysteem als basis.

Daarna ging men centraal aan de slag om de ”Agenda 2023 Waternetwerk Veluwe’’ te vullen en prioriteiten te stellen met de procestrekkers daarbij. Iedereen heeft zijn acties toegevoegd aan de agenda met een eigen druppel waarop de actie staat waar ze komend jaar prioriteit aangeven.

In januari 2023 volgt nog een verslaglegging van deze werkconferentie. Deze wordt gedeeld via de verschillende communicatiekanalen van het Manifest waaronder deze website. Peter-Jos de Jong deed de verslaglegging op creatieve wijze via aansprekende visuele notulen.

Zo heeft deze bijeenkomst weer bijgedragen aan de verschillende doelen van ons Manifest. Er is regionaal kennis gedeeld, er is een doorvertaling gemaakt van naar het lokale doen. Er zijn nieuwe connecties met elkaar gelegd en bestaande connecties zijn verstevigd en het netwerk van manifestpartners is weer gegroeid.

Op 1 december 2023 tijdens de jaarlijkse Klimaattop Vallei en Veluwe zullen we zien hoe al deze druppels tot een waterval hebben geleid. Noteer deze datum dan ook alvast in uw agenda!

Gouden druppel uitgereikt aan Case Putten

Aan het eind van deze bijeenkomst werd de Gouden Druppel uitgereikt, een bokaal die elk jaar doorgegeven kan worden.  Alle druppels doen samen het werk maar er zijn altijd een paar druppels die sneller stromen dan de rest, die trekken de rest mee en die worden door de manifestpartners genomineerd voor de Gouden Druppel. Deze eerste Gouden Druppel ging naar Case Putten omdat ze met hun aanpak als inspiratie en voorbeeld dienen voor andere projecten maar ook als steun in de rug om de droogte in de gemeente Putten verder aan te pakken.

Bertus Cornelissen (wethouder van Putten) heeft samen met Simon Troost (’t Salland) de gouden druppel vol trots in ontvangt genomen. Op 1 december 2023 geven ze terugkoppeling op de klimaattop van de Manifestregio Vallei en Veluwe over de voortgang. De Gouden Druppel bokaal wordt dan weer doorgegeven aan een nieuw veel belovend initiatief.

Over Case Putten
De Case Putten geeft inzicht in de stappen die nodig zijn om de droogte aan te pakken. Hiervoor is een waterbalans opgesteld met handelingsperspectieven. Het is een samenwerking geweest van verschillende partijen zoals de gemeente Putten, Organisatieadviesbureau ’t Salland, TAUW Nederland, Waterschap Vallei en Veluwe en het grondwaternetwerk Veluwe.

Hieronder een korte foto-impressie van de werkconferentie: