Over ons

Deze website is ontwikkeld door alle partners die op 7 december 2017 het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie hebben ondertekend. De partners zijn overheden in de regio Vallei en Veluwe; 28 gemeenten, 2 provincies, Waterschap Vallei en Veluwe, Vitens de GGD’s en Veiligheidsregio in de Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat. Zij hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om, door samen te werken, ervoor te zorgen dat de regio Vallei en Veluwe in 2050 klimaatbestendig is. 

Regionaal Adaptatie Plan

Van 2017 tot 2019 hebben we gewerkt aan de acties die voortvloeien uit het Manifest. De speerpunten zijn opgenomen in het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) dit is een uitvoeringsprogramma voor de Vallei en Veluwe waarin richting wordt gegeven waar we de komende twee jaar aan gaan werken met alle Manifestpartners.

Digitale toegankelijkheid

Lees hier meer over onze toegankelijkheidsverklaring.

Kernteam RAP

Het kernteam heeft samen met de partners ervoor gezorgd dat de RAP is opgesteld en vastgesteld eind 2020 door alle gemeenten in de regio Vallei en Veluwe. Het kernteam blijft actief bezig met het stimuleren van klimaatadaptatie op basis van de speerpunten van het RAP. Gaat u als gemeente of organisatie in de Vallei en Veluwe met klimaatadaptatie aan de slag? En heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met ons via de mail of via een van de kernteamleden in de Vallei en Veluwe.

Roos Akkermans

Strategisch adviseur Klimaatadaptatie
Provincie Gelderland

Charles Rijsbosch

Programmamanager
Platform Water Vallei en Eem

Kira Schäfers

Policy Advisor for Climate Adaptation

Provincie Utrecht

Sandy Hofland

Projectadviseur
Waterschap Vallei en Veluwe

José Lieferink

Secretariaat KVV
Waterschap Vallei en Veluwe

Simon Troost

Programmamanager RAP
Noord-Veluwe

Marieke Leentvaar

Programmamanager RAP
Oost-Veluwe

Marijke Jaarsma

Programmamanager RAP
Vallei en Eem

Martine de Haan

Strategisch Communicatieadviseur
Manifest Regio Vallei en Veluwe