Over ons

Deze website is ontwikkeld door alle partners die op 7 december 2017 het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie hebben ondertekend. De partners zijn overheden in de regio Vallei en Veluwe; 28 gemeenten, 2 provincies, het waterschap, Vitens en Rijkswaterstaat. Zij hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om, door samen te werken, ervoor te zorgen dat de regio Vallei en Veluwe in 2050 klimaatbestendig is.

Aanjaagteam

In de regio is het aanjaagteam actief bezig met het stimuleren van klimaatadaptatie. Gaat u met klimaat adaptatie aan de slag en heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via het  contactformulier.

    Uw gegevens
    Uw vraag en/of opmerking