Manifestpartners

Regio Partners in ruimtelijke adaptatie en een klimaatrobuust 2050

Bekijk hier het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie

28 gemeenten in de Vallei en Veluwe, twee provincies (Utrecht en Gelderland), Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe, Vitens en de GGD’s en Veiligheidsregio’s in de Vallei en Veluwe gaan van het hedendaagse klimaatbewustzijn naar een klimaatrobuust in 2050.

 • Wij wonen, werken en recreëren in een prachtig deel van Nederland. En wij willen dat onze volgende generaties dat ook kunnen.
 • Zo werken wij als overheden in onze regio al jaren intensief samen de optimalisatie van het watersysteem en de riolering.
  Deze samenwerking is gaandeweg vanzelfsprekend geworden.
 • Wij zijn ons ervan bewust dat de verandering van het klimaat, de energietransitie en grondstoffenterugwinning serieuze gevolgen heeft, ook voor ons gebied.
 • Dat vraagt van ons om actie!
 • Wij realiseren ons dat we anders moeten omgaan met water, met bouwen, met ons ’groen’, met energie en grondstoffen, met ruimtelijke ordening, etc.
 • Wij brengen in de periode tot 2020 in kaart wat er op ons afkomt en maken afspraken (programmeren) over wat ons concreet te doen staat in de periode tot 2050.
 • Wij benoemen tussendoelen en concrete acties voor de korte en middellange termijn, op weg naar 2050. Wij monitoren de voortgang, stellen prioriteiten en her programmeren al naar gelang de lokale situatie en/of nieuwe inzichten en ervaringen.
 • Tegelijkertijd grijpen wij vanaf nu elke mogelijkheid aan om samen met inwoners, bedrijven en instellingen (voorbeeld-)projecten op te zetten en uit te voeren.
 • Wij gaan hierbij uit van ’hoe het kan’ in plaats van ‘hoe het moet’.
 • Voor deze aanpak blijven wij de kracht van onze samenwerking benutten;
  ván en mét elkaar leren, experimenteren, ontwikkelen en uitvoeren.Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.