welkom

Samen maken we de Vallei & Veluwe klimaatbestendig!

over

Vallei & Veluwe Klimaatbestendig

Het klimaat verandert en dat merken we ook in onze regio: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. 

Deze website biedt informatie en verwijzingen naar bruikbare tools voor gemeenten, provincies en andere samenwerkende partners aangesloten bij Vallei & Veluwe Klimaatbestendig. 

Het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) met als motto: ‘regionaal delen, lokaal doen’ is hierbij de kapstok.

Samen maken we onze regio mooier, veiliger en duurzamer!

toolbox

Gebruik de toolbox!

Vanuit Vallei & Veluwe Klimaatbestendig ondersteunen we graag onze partners.

In 3 verschillende categorieën bieden wij aan bestuurders, beleidsmakers en professionals allerlei soorten goede voorbeelden uit de regio. Diverse documenten en filmpjes vind je op deze site.

Hopelijk ondersteunend en inspirerend om zo klimaatadaptatie te borgen in de strategie, beleid en uitvoering van uw organisatie!

Wonen, werken en recreëren

Veilige netwerken en infrastructuur

Natuurlijk bodem en watersysteem

Het klimaat verandert

Nieuws

Laatste nieuws

Schermafbeelding 2024-06-17 om 16.08.25
De Veluwe is bij uitstek geschikt voor het concept van de Wateraccu. Het is een groot grondwatersysteem waar het grondwater lang in de grond blijft en de grondwaterstanden ver onder het maaiveld liggen. Hierdoor kunnen er grote hoeveelheden water worden opgeslagen in de grond. Doordat er maanden vertraging zit tussen de tijd dat water infiltreert in de bodem en het leidt tot extra uitstroom van grondwater, maakt dit het mogelijk om het water dat we in

Lees meer

Schermafbeelding 2024-06-17 om 16.08.25

Het verhaal van de wateraccu Noord-Veluwe

De Veluwe is bij uitstek geschikt voor het concept van de Wateraccu. Het is een groot grondwatersysteem waar het grondwater lang in de grond blijft

Lees meer

Schermafbeelding 2024-06-11 223615

Utrechtse schoolpleinen groen & blauw

Graag wijzen wij jullie op de subsidie die beschikbaar is gesteld door de provincie Utrecht. De subsidie kan alleen worden verstrekt aan rechtspersonen.

Lees meer

Schermafbeelding 2024-06-04 om 17.36.42

Vacature: Beleidsadviseur Planvorming Waterschap Vallei en Veluwe

Je expertise als Beleidsadviseur planvorming inzetten en tegelijkertijd bijdragen aan een klimaat robuust en waterbestendig Nederland voor huidige en toekomstige generaties? Duik in de wereld

Lees meer

Alle berichten