welkom

Samen maken we de Vallei & Veluwe klimaatbestendig!

over

Vallei & Veluwe Klimaatbestendig

Het klimaat verandert en dat merken we ook in onze regio: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. 

Deze website biedt informatie en verwijzingen naar bruikbare tools voor gemeenten, provincies en andere samenwerkende partners aangesloten bij Vallei & Veluwe Klimaatbestendig. 

Het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) met als motto: ‘regionaal delen, lokaal doen’ is hierbij de kapstok.

Samen maken we onze regio mooier, veiliger en duurzamer!

toolbox

Gebruik de toolbox!

Vanuit Vallei & Veluwe Klimaatbestendig ondersteunen we graag onze partners.

In 3 verschillende categorieën bieden wij aan bestuurders, beleidsmakers en professionals allerlei soorten goede voorbeelden uit de regio. Diverse documenten en filmpjes vind je op deze site.

Hopelijk ondersteunend en inspirerend om zo klimaatadaptatie te borgen in de strategie, beleid en uitvoering van uw organisatie!

Wonen, werken en recreëren

Veilige netwerken en infrastructuur

Natuurlijk bodem en watersysteem

Het klimaat verandert

Nieuws

Laatste nieuws

4647a974-63b4-4888-b506-cdfa18dea727
Onze regionale klimaateffectatlas toont de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Deze atlas is continu in ontwikkeling. Naast dat de atlas nu een nieuwe layout heeft gekregen zijn er kaarten toegevoegd. De regenwaterkansenkaart en een overstromingskaart.

Lees meer

4647a974-63b4-4888-b506-cdfa18dea727

Vernieuwing Klimaateffectatlas: overstroming door dijkdoorbraak en regenwaterkansen in de stad

Onze regionale klimaateffectatlas toont de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Deze atlas is continu in ontwikkeling. Naast dat de atlas nu een nieuwe layout

Lees meer

rws200209wm011-1920_1

Nieuw stappenplan helpt gemeenten klimaatadaptatie te borgen

De afgelopen jaren hebben gemeenten stresstesten laten uitvoeren en adaptatiestrategieën en uitvoeringsagenda’s opgesteld. Maar hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat klimaatadaptie standaard deel uitmaakt van

Lees meer

Persbericht 2

Het Blauwe Goud verdampt: Klimaattop 1 december

Terwijl in Dubai de wereldleiders spreken over klimaatverandering, kwamen ruim 150 mensen samen voor de regionale Klimaattop Vallei en Veluwe Klimaatbestendig in Apeldoorn.

Lees meer

Alle berichten