THEMA

Het klimaat verandert

Klimaatverandering heeft gevolgen voor alle sectoren in de regio. Hieronder worden negen sectoren getoond, de indeling in deze verschillende sectoren sluit aan bij de Nationale Klimaatadaptatiestrategie.

Klimaateffectatlas
In het najaar van 2017 hebben de gezamenlijke overheden in het gebied Vallei en Veluwe een Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Een voordeel van de gezamenlijke aanpak van het Manifest is dat een deel van de oplossing voor klimaatverandering in het regionale schaalniveau gevonden wordt. Een van de speerpunten van het Manifest is het opstellen van een regionale stresstest. Er is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste stresstest hebben uitgevoerd. Daarom is de Klimaateffectatlas opgesteld.

Samenwerken: Regionaal delen. Lokaal doen.
Klimaatbestendiger inrichten vindt stapsgewijs plaats in honderden projecten overal in onze regio. Sámen zorgen we voor een klimaatbestendige leefomgeving! Heeft u vragen over klimaatadaptatie of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

TOOLBOX ITEMS

wethouder-Harderwijk-225x300-1

Communicatie toolbox

De communicatie toolbox wil de samenwerking tussen de afdelingen communicatie van de partners van het manifest bevorderen. Door kennis, maar ook communicatie-middelen met elkaar te

Lees meer

Schermafbeelding-2022-11-06-om-20.46.12-300x199-1

Klimaatadaptief bouwen

Het veranderende klimaat geeft uitdagingen op alle vlakken. Flinke regenbuien zorgen voor wateroverlast, soms binnen korte tijd gevolgd door de negatieve effecten van langdurige droogte

Lees meer

Schermafbeelding-2022-11-06-om-20.41.17-300x210-1

Kaart Vallei en Veluwe in 2120

In 2020 heeft de WUR een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 er uit kan zien. Een zeer positief verhaal! Vanuit de Manifest Regio

Lees meer