toolbox

Visie Vallei en Veluwe in 2120: een watergestuurde regio

Hoe ziet regio Vallei en Veluwe er over honderd jaar uit als water en bodem leidend zijn in de ruimtelijke inrichting? Met deze vraag gingen alle partners in onze regio en de WUR in 2021 van start. In een vrij proces, waar iedereen werd uitgedaagd om out of de box te denken, lieten 150 mensen uit het gebied van Vallei en Veluwe hun gedachten en ideeën de vrije loop: hoe ziet het er hier uit over honderd jaar? Dit gebeurde middels workshops met steeds een ander thema: wonen, landbouw, mobiliteit, natuur, toerisme en recreatie, economie en de waterketen. 

Met deze visie starten we met hoopvolle, richtinggevende ideeën een discussie om te komen tot een duurzame, ruimtelijke inrichting, waar ook de volgende generaties een fijne leefomgeving hebben. Deze visie helpt bij ruimtelijke plannen, maar het is vooral een uitnodiging om gezamenlijk in gesprek te gaan over de regio op de lange termijn. 

In Vallei en Veluwe in 2120 benutten we de verschillende gebiedsidentiteiten en verwachten we dat daarbij de volgende vergezichten een doorslaggevende rol spelen: 

  • De stuwwallen herbergen een drinkwaterreserve van nationale betekenis
  • Beken, rivieren en meren krijgen de ruimte
  • Een veel groter en weidser natuurgebied
  • Landbouw draagt bij aan de circulaire grondstoffeneconomie
  • Steden breiden zich uit
  • Nederland heeft eigen Costa’s del Sol
  • Lokale, regionale, nationale en Europese bereikbaarheid op maat

Lees de visie Vallei en Veluwe in 2120 hier

De kaart Vallei en Veluwe in 2120 is ook apart te downloaden