toolbox

Achtergrondrapport stroombanen hellend gebied

In het najaar van 2017 hebben de gezamenlijke overheden in het gebied Vallei en Veluwe een Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Een voordeel van de gezamenlijke aanpak van het Manifest is dat een deel van de oplossing voor klimaatverandering in het regionale schaalniveau gevonden wordt. Een van de speerpunten van het Manifest is het opstellen van een regionale stresstest. Er is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste stresstest hebben uitgevoerd. Daarom is de Klimaateffectatlas opgesteld. In deze atlas staat informatie over kwetsbaarheden en risico’s, zoals bijvoorbeeld een waterbom en de meest hete wijken in de stad.