THEMA

Wonen, werken en recreëren

Natuur

Klimaatverandering heeft impact op de natuur; niet alleen in de natuurgebieden maar ook in landelijk gebied en steden. Grotere weersextremen in perioden van droogte of neerslag en temperatuur extremen leiden tot veranderingen van klimaatzones en is er een vergroot risico op uitsterven van verschillende soorten planten en dieren. Hoewel er al veel bekend is over klimaatverandering en de interactie met de natuur zijn er nog veel onzekerheden over de echte reactie van het complexe geheel van natuur. De natuur in de Vallei en Veluwe wordt gekenmerkt door beekdalen, heide, bosgebieden en landgoederen.

Voor natuurgebieden zijn mogelijke klimaateffecten een verandering van ecosystemen en soorten, een toename van natuurrecreatie, een verandering in voedsel en voedingsstoffen en verder ook natuur- en bosbranden. Dit is ook terug te vinden in de Klimaateffectatlas.

De kwetsbaarheid van de natuur voor klimaatverandering verschilt voor verschillende soorten planten en dieren. Het hangt bovendien af van de mate waarin de omgeving bescherming biedt. Door klimaatverandering met drogere zomers zal dit leiden tot het vaker droogvallen van watergangen. Zoals de vennen bijvoorbeeld op de Veluwe of in het Leersumse Veld die kunnen droogvallen.

Door het herhaaldelijk droogvallen neemt bovendien de waterkwaliteit af. Ook de bossen en heiden zijn kwetsbaar en maken onderdeel uit van nationaal en grensoverschrijdende bolwerken die van belang zijn voor het behoud van kwetsbare bossoorten. In de winter wordt, daarentegen, meer neerslag verwacht waardoor het grondwater wordt aangevuld en kwel toeneemt. Tegelijkertijd kunnen de neerslag pieken zorgen voor overstroming van kwetsbare natuur in de beekdalen.

Recreatie en toerisme

Daarnaast heeft klimaatverandering impact op de toerisme- en recreatiesector. Het kan leiden tot een wereldwijde verandering van bestemmingen en activiteiten. Klimaatverandering kan hiermee een bedreiging zijn, maar het kan ook kansen bieden voor de Nederlandse recreatie- en toerismesector. Het is nu nog erg onzeker klimaatverandering de sector beïnvloedt of zal beïnvloeden. Wel is het duidelijk dat belangrijke voorwaarden voor de sector zoals waterkwaliteit, landschap en toegankelijkheid kunnen veranderen.

De mogelijke klimaateffecten van recreatie en toerisme zijn de risico’s van (buiten)recreatie bij zowel extreme hitte als extreme neerslag en de afname van (oppervlakte)waterkwaliteit, maar wel wordt Nederland een gunstiger vakantieland.

Niet alle vormen van recreatie en toerisme zijn even gevoelig voor klimaatverandering. Zo is natuurtoerisme (bijvoorbeeld in de bergen en aan het strand) gevoeliger voor de effecten van klimaatverandering dan cultuurtoerisme.

TOOLBOX ITEMS

Water in kelders

Wateroverlast: wie bel ik?

Lees meer

Schermafbeelding 2024-02-21 om 13.04.56

Klimaat stresstest voor inwoners

Lees meer

images

Toolkit basiscommunicatie

De toolkit basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte – die wij eerder dit jaar uitbrachten in samenwerking met Stichting CAS, Waterklaar en Overstroomik.nl – is

Lees meer