THEMA

Veilige netwerken en infrastructuur

Klimaatverandering heeft impact op de ICT en telecomsector. Deze sectoren zijn cruciaal voor diverse maatschappelijke functies zoals gezondheid, veiligheid en sociaal en economisch welzijn. Denk hierbij aan de vaste en mobiele telecommunicatie-infrastructuur, radiocommunicatie voor scheepvaart, satelliet en de communicatie-infrastructuur voor hulpverlening, crises en rampen. Bovendien is ICT een cruciaal onderdeel van andere vitale infrastructuren, zoals financiële transactiesystemen en de aansturing van energie-, (drink)water-, voedsel- en transportsystemen. Verstoringen in deze sector kunnen tot maatschappelijke ontwrichtingen leiden en/of tot economische schade.

De effecten op de ICT-sector zijn onzeker, niet alleen omdat klimaateffecten onzeker zijn, maar omdat de sector zich razendsnel ontwikkelt. In het kort zijn mogelijke klimaateffecten:

  • Snellere veroudering componenten
  • Signaaldemping/-storing
  • Beschadiging kabels door grondzetting en ontwortelen van bomen
  • Blikseminslagschade
  • Mechanische schade masten en antennes
  • Aantasting ICT apparatuur
  • Verstoring energielevering
  • Legionella/biologische besmettingen
  • Wateroverlast voor ICT toepassingen op kelder- en straatniveau
  • Overstroming van sleutelobjecten
 
Dit is ook terug te vinden in de Klimaateffectatlas.
Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid voor klimaatverandering voor de ICT- en telecomsector hangt af van de blootstelling aan de klimaateffecten en de gevoeligheid van de specifieke ICT-toepassing. Bovendien wordt de kwetsbaarheid beïnvloedt door de samenhang met andere sectoren (bijvoorbeeld de energiesector), bij verstoringen kunnen hierdoor ‘keteneffecten’ optreden. De ICT- en telecomdiensten zijn in het algemeen gelaagd opgebouwd waar verschillende (vaak private) operators, op lokaal en globaal niveau, samenwerken en verschillende transmissiemedia en –technieken toepassen. Hierdoor kunnen weersomstandigheden storingen in een relatief klein gebied veroorzaken, maar ook op nationaal en internationaal niveau effect hebben.

TOOLBOX ITEMS

images

Toolkit basiscommunicatie

De toolkit basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte – die wij eerder dit jaar uitbrachten in samenwerking met Stichting CAS, Waterklaar en Overstroomik.nl – is

Lees meer

wethouder-Harderwijk-225x300-1

Communicatie toolbox

De communicatie toolbox wil de samenwerking tussen de afdelingen communicatie van de partners van het manifest bevorderen. Door kennis, maar ook communicatie-middelen met elkaar te

Lees meer

Schermafbeelding-2022-11-06-om-20.46.12-300x199-1

Klimaatadaptief bouwen

Het veranderende klimaat geeft uitdagingen op alle vlakken. Flinke regenbuien zorgen voor wateroverlast, soms binnen korte tijd gevolgd door de negatieve effecten van langdurige droogte

Lees meer