Sinds het opstellen van het Regionaal Adaptatie Plan in 2020 maken we elk jaar de balans op. In deze derde voortgangsrapportage blikken we terug op de periode zomer 2022 – zomer 2023. Welke regionale klimaatvraagstukken zijn aangejaagd, gefaciliteerd, geagendeerd en welke kennis is gedeeld?

De basis voor onze Klimaatbestendig Regio Vallei en Veluwe is het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) 2021-2027, eind 2020 is dit door de partners omarmd. In het RAP onderscheiden we enkele klimaatadaptatiethema’s: Prettig wonen, werken en recreëren, Basisfuncties veiligstellen, Natuurlijk bodem- en watersysteem en regionale speerpunten concretiseren. Dit zijn speerpunten die toendertijd ‘’boven de markt’’ hingen en waar we als regionale samenwerking een verkennende, aanjagende en/of verbindende rol hebben. We laten los zodra het speerpunt is opgepakt en omarmt door een of meer partners. Voorbeelden van speerpunten zijn ketenafspraken over klimaatbestendig bouwen en ontwikkelafspraken met woningcorporaties.

Naast de benoemde speerpunten komen er gaandeweg nieuwe vraagstukken op ons pad. En zijn er overkoepelende wapenfeiten te duiden. Tegelijkertijd bewegen we mee met de actuele vraag en gedeelde urgentie van partners (zoals de vraag ‘’Wat als de waterbom in Limburg hier was gevallen?”).

Lees hier de gehele Voortgangsrepportage.