toolbox

Communicatie toolbox

De communicatie toolbox wil de samenwerking tussen de afdelingen communicatie van de partners van het manifest bevorderen. Door kennis, maar ook communicatie-middelen met elkaar te delen, kunnen we efficiënter, eenvoudiger en sneller communiceren met inwoners. 

De huidige inhoud van de toolbox die je hieronder aan de pagina kan vinden is voor het Platform Water Vallei en Eem ontwikkeld maar wordt openbaar beschikbaar gesteld. Heb je zelf iets wat je wilt delen met de andere leden? Neem dan contact met info@klimaatvalleienveluwe.nl.

Tips om te communiceren:

  • Heeft jouw gemeente regelmatig last van wateroverlast? Zorg dat je (samen met betrokken collega’s) een draaiboek maakt en klaar hebt liggen om uit te voeren. Neem daarin op welke doelgroepen je moet informeren en via welke media-kanalen dit snel kan. Veel mensen gebruiken diverse social media, maar niet alle inwoners doen dit. Dus vergeet niet via de website en de plaatselijke media te communiceren.
  • Organiseer na afloop een bijeenkomst voor getroffenen. De Respons Groep Extreem Weer kan je hierbij helpen.

Tips voor het bereiken van de juiste doelgroep
Communicatie is een onderdeel van de marketinggedachte; hoe kom ik het beste in contact met mijn doelgroep(en), tegen zo laag mogelijke kosten met een zo hoog mogelijk service-gehalte?

  • Vraag je af wat jij als inwoner zou willen weten van je gemeente. Kun je het antwoord eenvoudig vinden via de communicatiekanalen zoals website, social media of gemeentepagina?
  • Ga met je inwoners in gesprek en vraag naar hun behoeftes. Organiseer bijvoorbeeld een informatieavond na wateroverlast of klachten over de grondwaterstand.
  • Je hebt verschillende doelgroepen (bijv. jong, oud, arm, rijk, laag- of hoogopgeleid). Vraag je af hoe je iedere doelgroep zou kunnen bereiken met je boodschap en welk middel daarvoor geschikt zou kunnen zijn.
  • Vraag jezelf ook af wat het oplevert. Wat kost bijvoorbeeld een campagne en bereik ik daarmee voldoende inwoners?

Bekijk hieronder projectfilmpjes over klimaatmaatregelen – goede voorbeelden in Amersfoort, Epe en Oldebroek.

Regenwater afkoppelen en opvangen in wadi Oldenbroek

Stadstuin in plaats van stenen tuin in Amersfoort

Nieuwe klimaatbestendig woonwijk in Epe