Op vrijdag 29 september ontving William Suijkerbuijk meerdere bestuurders van het waterschap, provincie Gelderland, Vitens en gemeenten Brummen, Renkum, Nijkerk en Putten bij de unieke Waterrotonde van Eerbeek. Dit werkbezoek is een initiatief van de wethouders van Renkum en Brummen, Joa Maouche en Pouwel Inberg en gefaciliteerd vanuit het Waternetwerk Veluwe. Beide gemeenten delen de aanwezigheid van papierfabrieken en de nodige uitdagingen oa. in het licht van verdroging en grondwater. Doel van het werkbezoek was elkaar te inspireren en in gesprek te gaan over de samenwerking tussen de partners met de focus op grote, zakelijke, grondwateronttrekkingen. Hoe zit het en wat gebeurd er al, wat vraagt (meer) aandacht? De waterrotonde is een bijzonder initiatief van de Industriekring Eerbeek, dat een eigen waterzuivering heeft al sinds de jaren 60. En nu sinds kort de waterrotonde.

Lees hier de samenvatting van deze middag:  
Oogst Waternetwerk Veluwe werkbezoek Waterrotonde Eerbeek 

Samenspel waterrotonde 
In Eerbeek regelt Industriewater Eerbeek de eigen waterzuivering van drie papierfabrieken. Zij maken zelf hun afvalwater schoon waarna het naar de IJssel wordt afgevoerd. En daarmee is het water weg. Terwijl het heel waardevol is om dat water in het gebied te houden voor drogere tijden. Waterschap, papierfabriek en gebiedspartners vinden dat dat anders kan. Samen kijken ze naar duurzaam watergebruik voor een toekomstbestendig en klimaat robuust watersysteem. In het project Waterrotonde Eerbeek wordt onderzocht of het effluent van de papierfabriek zo te zuiveren is dat het herbruikbaar is. De pilotopstelling draait sinds kort. Als het systeem over een aantal jaren is opgeschaald, kan veel grondwater bespaard gaan worden. Hoe dit initiatief binnen een jaar tot stand is gekomen, is te danken aan vele factoren, waaronder het samenspel tussen een gedreven projectleider/directeur IKE, waterschap en provincie in de context van een Programma Loenen Eerbeek 2023 waarin partners al langer samenwerken.

Zie link naar de webiste van de waterrotonde met een filmpje met uitleg.

Waterbalansen

In het aansluitende bestuurlijke gesprek stonden alle soorten onttrekkingen centraal. Wat weten we wel en wat niet? Wat zijn knoppen om aan te draaien in het kader van ‘’waterbalans’’? De wethouders van Nijkerk en Putten zijn in ieder geval zeer geïnspireerd geraakt en willen ook in hun gemeenten kansen voor ‘’waterrotondes’’ gaan verkennen in hun gemeenten/regio. Ook zetten we in op overzicht door middel van gemeentelijke en regionale waterbalansen. Binnenkort wordt de waterbalans Epe-Heerde-Voorst opgeleverd. Voor de FoodValley gaan we uitzoeken. Vanuit Vallei en Veluwe Klimaatbestendig via het waternetwerk Veluwe diverse vervolgacties op om met als één overheid stappen te blijven zetten in de aanpak van verdroging en droogte op de Veluwe.