Het verhaal van de wateraccu Noord-Veluwe

De Veluwe is bij uitstek geschikt voor het concept van de Wateraccu. Het is een groot grondwatersysteem waar het grondwater lang in de grond blijft en de grondwaterstanden ver onder het maaiveld liggen. Hierdoor kunnen er grote hoeveelheden water worden opgeslagen in de grond. Doordat er maanden vertraging zit tussen de tijd dat water infiltreert in de bodem en het leidt tot extra uitstroom van grondwater, maakt dit het mogelijk om het water dat we in de winter over hebben in de zomer te benutten. We noemen dit de wateraccu.

Utrechtse schoolpleinen groen & blauw

Graag wijzen wij jullie op de subsidie die beschikbaar is gesteld door de provincie Utrecht. De subsidie kan alleen worden verstrekt aan rechtspersonen.

Achtergrondrapport stroombanen hellend gebied

In het najaar van 2017 hebben de gezamenlijke overheden in het gebied Vallei en Veluwe een Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Een voordeel van de gezamenlijke aanpak van het Manifest is dat een deel van de oplossing voor klimaatverandering in het regionale schaalniveau gevonden wordt. Een van de speerpunten van het Manifest is het opstellen […]

Groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen

Wilt u de leefomgeving in steden en dorpen groener, gezonder en klimaatbestendiger maken? Vraag dan subsidie aan. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Utrecht initiatieven op verschillende schaalniveaus en in verschillende fasen: van voorbereiding tot uitvoering van werkzaamheden.

Regionale bijeenkomst Hitteadaptatie regio Vallei & Veluwe 2 juli 2024

ls gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hitteperiodes, die ook nog eens extremer (langer en hogere temperaturen) worden. Deze trend zal de komende decennia verder doorzetten. Onze openbare ruimte, onze woningen en onze zorg voor kwetsbare medebewoners zijn nog nauwelijks aangepast aan de risico’s van hittestress. Wil jij hierop versnellen en zorgen dat we écht opgesteld staan voor die extreme hittegolven? Kom dan naar de regionale bijeenkomst over hitteadaptatie.

Visie Vallei en Veluwe in 2120: een watergestuurde regio

Hoe ziet regio Vallei en Veluwe er over honderd jaar uit als water en bodem leidend zijn in de ruimtelijke inrichting? Met deze vraag gingen alle partners in onze regio en de WUR in 2021 van start. In een vrij proces, waar iedereen werd uitgedaagd om out of de box te denken, lieten 150 mensen […]

Bestuurlijk overleg ‘Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland’

Op 14 maart markeren 25 organisaties de start van hun samenwerking rondom waterzuinig bouwen. Tijdens een bestuurlijk overleg in het Haarhuis in Arnhem bespraken ze de opgave die er ligt om drinkwater te besparen, en hoe waterbesparing in woonwijken daaraan bij kan dragen. Deze unieke samenwerking wordt geïnspireerd door proefprojecten, waarin op vrijwillige basis al wordt geëxperimenteerd met waterbesparing door hergebruik van drinkwater of het gebruik van bijvoorbeeld opgevangen regenwater.

Wateroverlast: wie bel ik?

Deze extreem natte winter leidt tot veel telefoontjes van inwoners naar onze gemeentes en het waterschap over water in kelders en kruipruimtes. Dit roept de vraag op naar duidelijke communicatie naar inwoners over wateroverlast. Onderstaand schema wordt bijvoorbeeld gebruikt door  Waterschap Vallei en Veluwe in haar social media berichten. Ter inspiratie, en ook vrij te […]

Klimaat stresstest voor inwoners

Leuk om te delen via de kanalen van je gemeente (stuur dit door naar jouw communicatieafdeling). Doe de klimaat-stresstest voor jouw woonadres via de NOS.Hoe klimaatbestendig woon jij? Check het hier.