TOOLBOX

Strategisch - Video's

  • Thema

Visie Vallei en Veluwe in 2120: een watergestuurde regio

Met deze visie starten we met hoopvolle, richtinggevende ideeën een discussie om te komen tot een duurzame, ruimtelijke inrichting, waar ook de volgende generaties een fijne leefomgeving hebben. Deze visie helpt bij ruimtelijke plannen, maar het is vooral een uitnodiging om gezamenlijk in gesprek te gaan over de regio op de lange termijn

Het blauwe goud van de Veluwe. Hoor meer over deze unieke watervoorraad: bekijk deze videoanimatie

Als professional maak jij, met de juiste basiskennis over het grondwatersysteem van de Veluwe, hét verschil in beleid, plannen en projecten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze unieke watermotor blijft draaien. Want het blauwe goud verdampt letterlijk en figuurlijk. Bekijk de video en deel deze met je collega’s!

Communicatie toolbox

De communicatie toolbox wil de samenwerking tussen de afdelingen communicatie van de partners van het manifest bevorderen. Door kennis, maar ook communicatie-middelen met elkaar te delen, kunnen we efficiënter, eenvoudiger en sneller communiceren met inwoners. 

Webinar terugkijken 21 juni: Lange termijn denken een noodzaak en een kans

Webinars 2021/2022 terugkijken + info

Webinar gemist? Kijk hem dan op deze pagina terug of lees de bijbehorende stukken. Ons motto vanuit het Manifest is Regionaal delen = Lokaal doen. In het kader hiervan organiseren we vanuit het RAP diverse webinars. Ook onze Manifest partners organiseren webinars. Deze informatie en kennisuitwisseling willen we niet verloren laten gaan. Daarom delen we op deze pagina graag de webinars die er zijn geweest:

Filmpjes klimaattop 4 december 2020