Visie Vallei en Veluwe in 2120: een watergestuurde regio

Hoe ziet regio Vallei en Veluwe er over honderd jaar uit als water en bodem leidend zijn in de ruimtelijke inrichting? Met deze vraag gingen alle partners in onze regio en de WUR in 2021 van start. In een vrij proces, waar iedereen werd uitgedaagd om out of de box te denken, lieten 150 mensen […]

Bestuurlijk overleg ‘Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland’

Op 14 maart markeren 25 organisaties de start van hun samenwerking rondom waterzuinig bouwen. Tijdens een bestuurlijk overleg in het Haarhuis in Arnhem bespraken ze de opgave die er ligt om drinkwater te besparen, en hoe waterbesparing in woonwijken daaraan bij kan dragen. Deze unieke samenwerking wordt geïnspireerd door proefprojecten, waarin op vrijwillige basis al wordt geëxperimenteerd met waterbesparing door hergebruik van drinkwater of het gebruik van bijvoorbeeld opgevangen regenwater.

SAVE THE DATE 15 april ‘Mag het wat groener’

De provincie organiseert op 15 april een bijeenkomst over het vergroenen van gemeenten, het gebruik van data en het betrekken van bewoners. Het gaat hierbij om de Groene Stad Challenge, een initiatief waarbij gemeentes makkelijk via een kaart kunnen kijken hoe versteend de wijken zijn.  Hier wordt vervolgens de letter a t/m f aangekoppeld, waarbij ‘a’ zeer goed is en ‘f’ onder de aandacht moet komen.

Wateroverlast: wie bel ik?

Deze extreem natte winter leidt tot veel telefoontjes van inwoners naar onze gemeentes en het waterschap over water in kelders en kruipruimtes. Dit roept de vraag op naar duidelijke communicatie naar inwoners over wateroverlast. Onderstaand schema wordt bijvoorbeeld gebruikt door  Waterschap Vallei en Veluwe in haar social media berichten. Ter inspiratie, en ook vrij te […]

Klimaat stresstest voor inwoners

Leuk om te delen via de kanalen van je gemeente (stuur dit door naar jouw communicatieafdeling). Doe de klimaat-stresstest voor jouw woonadres via de NOS.Hoe klimaatbestendig woon jij? Check het hier.

Nieuw stappenplan helpt gemeenten klimaatadaptatie te borgen

De afgelopen jaren hebben gemeenten stresstesten laten uitvoeren en adaptatiestrategieën en uitvoeringsagenda’s opgesteld. Maar hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat klimaatadaptie standaard deel uitmaakt van werkprocessen en dat ze bestuurlijk en juridisch wordt vastgelegd? Dit staat in het nieuwe rapport Stappen Borgingsinstrumentarium van de provincie Gelderland en andere partijen.

Visie Vallei en Veluwe in 2120: een watergestuurde regio

Hoe ziet regio Vallei en Veluwe er over honderd jaar uit als water en bodem leidend zijn in de ruimtelijke inrichting? Met deze vraag gingen alle partners in onze regio en de WUR in 2021 van start. In een vrij proces, waar iedereen werd uitgedaagd om out of de box te denken, lieten 150 mensen uit het gebied van Vallei en Veluwe hun gedachten en ideeën de vrije loop: hoe ziet het er hier uit over honderd jaar?

Klimaatsamenwerking op Noord-Veluwe beloond met Gouden Druppel

Op vrijdag 1 december vond de regionale klimaattop van de Gelderse Vallei en Veluwe plaats in Apeldoorn. Op deze top kwamen meer dan 150 bestuurders en ambtenaren van gemeenten, het waterschap en de provincie bij elkaar om te praten over klimaatproblemen in onze regio. Wethouder Beerd Flier, van de gemeente Oldebroek, nam de ‘Gouden Druppel’ wisselbokaal in ontvangst voor het winnende project Wateraccu.