toolbox

Presentaties en documenten klimaataanpak

Landelijk rapport (feb-2021) : Hoe pakken gemeenten klimaatadaptatie aan?
De afgelopen jaren zijn veel gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Zo hebben bijna alle gemeenten een klimaatstresstest uitgevoerd en hebben verschillende gemeenten hun ambities geformuleerd in een adaptatiestrategie. Sommige gemeenten zijn zelfs al zover dat ze een concrete uitvoeringsagenda hebben opgesteld. Maar hoe pakken gemeenten deze onderdelen van klimaatadaptatie aan? Hoe voeren ze bijvoorbeeld de stresstest uit? En hoe zien hun strategieën en uitvoeringsagenda’s eruit? Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aan stichting Climate Adaptation Services (CAS) gevraagd om te onderzoeken hoe gemeenten met klimaatadaptatie aan de slag zijn gegaan. Lees hier de samenvatting.

Of bekijk hier direct het rapport.

Presentaties en documenten klimaataanpak RAP:

Presentatie RAP bijeenkomst 7 juli

Vragen en antwoorden n.a.v. 7 juli

Presentatie webinar groen blauwe bouwstenen 9 juni

Webinar Bouwregelgeving klimaatadaptatie 28-5-2020

Webinar Bouwregelgeving klimaatadaptatie 28-5-2020 – Beantwoording vragen

Presentatie bijeenkomst 12 mei

Powerpoint Presentatie Cursus Klimaatdialoog

Bekijk hieronder het VNG webinar van 28 mei: