Ondergelopen straten, uitgedroogde natuurgebieden en oververhitte ouderen, drinkwatertekort in hete zomers. Dit zijn maar een paar effecten van de klimaatverandering die gaande is en waar iedereen mee te maken krijgt.  Tijdens de online Regionale Klimaattop Vallei en Veluwe op 4 december 2020 zijn gemeenten, provincies, het waterschap, Rijkswaterstaat, Vitens, de GGD’s en de veiligheidsregio’s, hierover met elkaar in gesprek. Op welke plekken is groot risico op hevige overlast? Wat doen we er al aan? En wat kunnen we (nog) meer of anders gaan doen?

Het kersverse Regionale Adaptatie Plan Klimaatadaptatie van de Regio Vallei en Veluwe (RAP) biedt handvatten. Het RAP is opgesteld door alle manifestpartners en in november ter besluitvorming voorgelegd aan alle 28 college’s van de gemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe en provincies Utrecht en Gelderland. Alle partijen waren vertegenwoordigd, in de studio, of online. Meer dan 130 personen namen deel en discussieerden volop in de chat. De tafelgasten in de studio waren: Deltacommissaris Peter Glas, Dijkgraaf Tanja Klip-Martin (Waterschap Vallei en Veluwe),  Jelle Hannema (Directeur Vitens),  Peter van ‘t Hoog (Gedeputeerde Gelderland), Koos Biesmeijer (directeur Naturalis), Wethouder Hans van Daalen (bestuurlijk voorzitter Vallei en Eem) en wethouder Bob Bergkamp (bestuurlijk voorzitter Noord-Veluwe).

De manifest partners verbreden zich jaarlijks. Dit jaar haakten de GGD en veiligheidsregio’s op de Veluwe ook aan. Er werd afscheid genomen van de dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkgraaf is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Manifest Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe. Ze stopt in december 2020 als dijkgraaf. Tanja Klip-Martin gaf nog een statement mee: ‘Door de klimaatverandering hebben we te maken met extreme situaties. Extreem droog en extreem nat. De uitdaging is om deze extremen met elkaar te verbinden en daar de ruimtelijke opgaven op aan te passen. We moeten een nieuwe balans vinden tussen wateroverlast en watertekort, dat betekent water bergen, vasthouden én accepteren. Daarbij zijn integraal en grensontkennend de sleutelwoorden, ruimtelijke ordening met water als leidend principe. Boven en onder de grond.

Deltacommissaris Peter Glas sloot de ochtend af:’ ‘We moeten dit niet doorschuiven naar toekomstige generaties. En als we NU investeren in deze essentiële opgave voor ons land – kunnen we ook beter en groener uit deze crisis komen”.

Regionaal delen: Lokaal doen. Dit blijft de komende jaren het sleutelwoord in de Vallei en Veluwe en het Regionaal Adaptatie Plan is hierbij de leidraad. Een leuk voorbeeld is het animatiefilmpje gericht aan inwoners.  Gemaakt door Veluwe Duurzaam maar te gebruiken door alle gemeenten in de regio Vallei en Veluwe.

Meer informatie hierover vind je op deze website.

Webinar gemist? Hier kan je het terugkijken 

Tijdens het webinar hebben we ook diverse filmpjes afgespeeld:

Aanpak Stakeholderanalyse Regionaal Adaptatie Plan

Klimaatadaptieve woonwijk ’t Harde

Klimaatdaptief bouwen 

Aanpak Hittestres in Harderwijk en in de 7 gemeenten op de Noord-Veluwe in samenwerking met de GGD

Meerlaagse Veiligheid; Risicoanalyse HKV

Alleen de filmpjes terugkijken? Dat kan via het Youtube kanaal.