Als Beleidsadviseur planvorming heb jij een brede blik op het speelveld van de (afval)waterketen. Samenwerking zowel intern (speelveld van bestuur tot beheer) als extern met gemeenten en andere partijen (collega waterschappen, kennisinstituten, adviesbureaus, aannemers) is van groot belang. Je neemt deel aan één of meerdere (afval)waterteams, waarbinnen waterschap en gemeenten op zuiveringskringniveau samenwerken aan diverse onderwerpen (bv. impact woningbouw, terugdringen rioolvreemd water, afkoppelambities, calamiteitenplannen, databeheer, etc.). Je levert een strategische bijdrage aan de professionalisering van het leidingbeheer (afvalwater transport). Daarnaast draag je vanuit geo-informatica actief bij aan (geo)datagedreven oplossingen.

Daarnaast:

Jij komt te werken in het team Waterketen en Duurzaam Vernieuwen. Hier werken zo’n 25 medewerkers aan plannen en projecten op het gebied van transport en zuivering van afvalwater, verduurzaming, circulariteit, energie, etc.

In de rol van beleidsadviseur werk je mee aan de doelen van de opgave Zuiveren. Deze opgave gaat over het gehele spectrum van de afvalwaterketen; van de duurzame omgang met water in bebouwd gebied, de inzameling en transport van rioolwater tot en met het zuiveren daarvan. In deze opgave worden in samenwerking met onze waterpartners plannen geboren (initiatie), vindt programmering plaats en worden veranderingen en vernieuwingen in de waterketen succesvol geïmplementeerd in onze beheer- en onderhoudsorganisatie.

In ons werk staat het leveren van een bijdrage aan een klimaatbestendige leefomgeving centraal. Duurzaamheid, samenwerking, innovatie en streven naar de hoogst haalbare waterkwaliteit zijn voor ons daarbij belangrijke kernwaarden.

Je brengt vakkennis in op het gebied van stedelijk waterbeheer, riolering en afvalwatertransport en heb je begrip van de relatie met de rioolwater­zuivering. Je hebt ervaring met het geven van advies en het leiden van studies en/of projecten. Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig. Je bent samenwerkings- en resultaatgericht en weet samen met internen en externen tot een resultaat te komen. Vernieuwende ideeën weet jij te vertalen naar de praktijk. Je kan goed omgaan met verschillende belangen en weet je enthousiasme te generen voor samenwerking aan een bepaalde wateropgave.

Verder heb je:

Bij Waterschap Vallei en Veluwe stellen wij daar graag een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover. Je krijgt in principe een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie om deze om te zetten naar een vast contract.

Verder mag je rekenen op: