Graag wijzen wij jullie op de subsidie die beschikbaar is gesteld door de provincie Utrecht. De subsidie kan alleen worden verstrekt aan rechtspersonen. Particulieren komen niet in aanmerking. Rechtspersonen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld het vergroenen van bedrijventerreinen, het klimaatadaptief inrichten van sportvelden, of het aanleggen van groene speelplekken, pleinen, buurt-ontmoetingstuinen, voedselbossen. Of de aanleg van biodiverse groene daken vanaf 40 vierkante meter. Maar ook het uitvoeren van onderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar klimaatbestendige bomen, of een bewustwordingscampagne vallen hieronder. Lees hier verder.