Graag nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse druk bezochte Klimaattop op 6december 2024, van 9:30 tot 13:00 uur. Het thema dit jaar is: ‘Pak de handschoen op!’ Voortbouwend op de vuurvaste handschoenen die onze bestuurders op de vorige top hebben gekregen, zetten we nu samen weer een volgende stap in de actie die zo hard nodig is!

De bijeenkomst vindt plaats in Harderwijk, op het Bouwinfra Park. Deze locatie is heelpassend om de klimaatadaptatie-uitdagingen in relatie tot de woonopgave onder deloep te nemen. Twee grote vraagstukken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.Het belooft wederom een dynamische en informatieve dag te worden, vol kennis uitwisseling, afspraken over speerpunten (deals) en de spannende strijd om deGouden Druppel.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:• (Drink)Waterbesparing• Hitte het hoofd bieden• Risicobeheersing• Klimaatadaptief bouwenUiteraard zit het principe van bodem en water sturend in ons programma verweven. Daarnaast nodigen we graag ook mensen uit het sociaal domein uit om mee te denken en bij te dragen aan de discussies. Zo dragen we ook bij aan het integraal samenwerken.

Meld uw project aan!
De Gouden Druppel is een wisselbokaal waarmee een bijzonder project dat als voorbeeld kan dienen in de regio en inspireert, in het zonnetje wordt gezet. Heb jij een mooi voorbeeldproject dat de Gouden Druppel verdient? Of heb je nog vragen hierover? Neem dan contact met ons op per mail: jlieferink@vallei-veluwe.nl.

Noteer 6 december 2024 alvast in jullie agenda’s. Verdere details over het programma volgen!

Uitnodging in PDF