(Bron gemeente Oldebroek) Op vrijdag 1 december vond de regionale klimaattop van de Gelderse Vallei en Veluwe plaats in Apeldoorn. Op deze top kwamen meer dan 150 bestuurders en ambtenaren van gemeenten, het waterschap en de provincie bij elkaar om te praten over klimaatproblemen in onze regio. Wethouder Beerd Flier, van de gemeente Oldebroek, nam de ‘Gouden Druppel’ wisselbokaal in ontvangst voor het winnende project Wateraccu. 

Blauw goud
Verborgen onder de Veluwe ligt een unieke watervoorraad waar niet alleen de mens maar ook natuur, landbouw en beken rond de Veluwe van afhankelijk zijn. Eén van de grote problemen waar wij in deze regio tegenaan lopen is de afname van deze voorraad. Dit heeft effect op de natuur en landbouw, maar ook onze drinkwaterwinning komt onder druk te staan. In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd: www.oldebroek.nl/blauwgoud.  

Wateraccu
Onze grondwatervoorraad is verspreid over een groot oppervlak. Samenwerking is dus van groot belang om dit probleem aan te pakken. Daarom zijn de gemeenten op de Noord-Veluwe samen met provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en drinkwaterbedrijf Vitens de technische studie ‘Wateraccu’ gestart. Dit onderzoek bekijkt of het mogelijk is om de grondwatervoorraad weer aan te vullen. 

Kunnen we in de natte wintermaanden water omhoog pompen vanaf plekken waar veel water beschikbaar is (Randmeren of IJssel)? Om dit water vervolgens in grote vijvers in de bodem te laten wegzakken en zo de grondwatervoorraad aan te vullen die we in de zomer kunnen benutten. De resultaten of we hiermee onze drinkwatervoorziening kunnen veiligstellen worden komend voorjaar verwacht. 

Gouden Druppel
Jaarlijks wordt op de klimaattop de Gouden Druppel uitgereikt. Dit is een wisselbokaal waarmee een bijzonder project in het zonnetje wordt gezet. Tijdens de top stemden deelnemers op een aantal innovatieve projecten. Met een overweldigende meerderheid is het project Wateraccu verkozen tot winnaar. Naast de innovatieve oplossing werd vooral de brede samenwerking geroemd. Wethouder Beerd Flier van gemeente Oldebroek nam namens de regio de prijs in ontvangst: “Schoon drinkwater is van levensbelang, we zien het als vanzelfsprekend, totdat het er niet (meer) is. Met dit onderzoek willen we voorkomen dat er in de toekomst onvoldoende drinkwater beschikbaar is. Als gemeenschap op de Veluwe mogen we ons gelukkig prijzen met een dergelijke rijkdom, echter zijn we ook verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Deze verantwoordelijkheid zetten we om in een daad door dit onderzoek naar de Wateraccu te starten. Prachtig dat vakexperts en bestuurders dit onderzoek waarderen met de eerste prijs.”

Boele in Wezep; grondwaterbeschermingsgebied
In Wezep ligt grondwaterbeschermingsgebied Boele. Via de campagne ‘40 Waterwonderen’ informeert de gemeente Oldebroek haar inwoners hierover. Met een aantal kleine maatregelen kunnen ook inwoners helpen om ons drinkwater schoon te houden. Door bijvoorbeeld de auto in de wasstraat te wassen, medicijnen in te leveren bij de apotheek en onkruid natuurvriendelijk te bestrijden. Lees meer op www.40waterwonderen.nl en bekijk of u in een grondbeschermingsgebied woont.