toolbox

Grondwater introductie

In deze download staat meer informatie over het grondwatersysteem van de Veluwe. Het doel van de gepresenteerde informatie is om inzicht te geven in de gevolgen van de klimaatsverandering op het grondwatersysteem en welke maatregelen mogelijk zijn om hier mee om te gaan.

De informatie richt zich nu nog alleen om het omgaan met grondwater bij nieuwe ontwikkelingen. In de toekomst wordt dit uitgebreid met informatie over andere maatregelen waarmee het grondwatersysteem duurzamer gemaakt kan worden. Vooraf wordt inzicht gegeven in het grondwatersysteem van de Veluwe en de kenmerken van de verschillende delen van de Veluwe.

Lees hier het hele grondwater stuk en laat je verder informeren d.m.v. kaarten en uitleg.