Grondwater introductie

Deze pagina geeft informatie over het grondwatersysteem van de Veluwe. Het doel van de gepresenteerde informatie is om inzicht te geven in de gevolgen van de klimaatsverandering op het grondwatersysteem en welke maatregelen mogelijk zijn om hier mee om te gaan.

De informatie richt zich nu nog alleen om het omgaan met grondwater bij nieuwe ontwikkelingen. In de toekomst wordt dit uitgebreid met informatie over andere maatregelen waarmee het grondwatersysteem duurzamer gemaakt kan worden. Vooraf wordt inzicht gegeven in het grondwatersysteem van de Veluwe en de kenmerken van de verschillende delen van de Veluwe.

Klik hieronder op de verschillende onderdelen en laat je informeren d.m.v. kaarten en uitleg:

Deel 1 Grondwatersysteem van de Veluwe
Deel 2 Karakteristieke 8 grondwaterdeelgebieden Veluwe
Deel 3 Veranderingen grondwater Veluwe
Deel 4 Grondwater Veluwe en ruimtelijke inrichting

Grondwaterovergangszones