toolbox

Video met uitleg Kaart Natuurlijk Basissysteem: hoe werkt het?

Handig hulpmiddel voor beleidsadviseurs RO!

In deze tijd waarin wateroverlast en toekomstige levering van voldoende drinkwater aan de orde van de dag zijn, is het van belang om een ruimtelijke inrichting te hebben die flexibel genoeg is om de extremen op te vangen. Daarom heeft het kabinet besloten dat bodem en water voortaan ‘sturend’ moeten zijn bij ruimtelijke keuzes. Graag presenteren we de Kaart Natuurlijk Basissysteem die de Regio Vallei en Veluwe in deelgebieden indeelt. Deze kaart kan helpen ‘bodem en water sturend’ te concretiseren voor beleidsadviseurs bij gemeenten, provincie en waterschap in de regio Vallei en Veluwe. Kaart is onderdeel van de visie 2120: Een overkoepelende toekomstvisie kan ook goed helpen om fundamenteel andere keuzes voor te stellen, omdat de focus op de verre toekomst het mogelijk maakt over huidige kaders en belemmeringen heen te stappen. Hiervoor ontwikkelen we een visie 2120. voor de Vallei en Veluwe. Deze eind 2023 gereed. Maar een eerste stap is het natuurlijk systeem goed in kaart brengen. Op welke plekken is de bodem van zand, en waar van klei? Waar is het van nature nat en waar droog? Zulke omstandigheden zijn bepalend voor de keuzes die je kunt maken. Daarvoor is deze kaart gemaakt. PS: Download of bekijk ook de brochure met de Kaart Natuurlijk Basissysteem op de website www.klimaatvalleienveluwe.nl Deze kan je naast je ruimtelijke plannen leggen en geeft goed inzicht in de keuzes en mogelijke knelpunten. Deze kaart is bedoeld voor beleidsadviseurs bij gemeenten provincie en waterschap die zich bezighouden met o.a. RO, duurzaamheid, klimaat, water, bodem en ondergrond.