Waar wonen we over 100 jaar in de Vallei en Veluwe? En heeft water een hoofdrol in de plannenmakerij? Tijdens deze workshop waarbij het thema wonen centraal stond maakten we samen een analyse.


‘Durf uitzonderlijk te bouwen! Want dat is nodig voor de toekomst.’ 

Tijdens deze workshop gingen we dieper in op het waarom van de keuze voor locaties, voor wonen op de Vallei en Veluwe in 2120. Zo willen we in de meest waardevolle en kwetsbare  gebieden natuur ontwikkelen en niet bouwen. Denk hier onder andere aan de flanken en beekdalen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.

Waar geven we water een hoofdrol, te weten regenwater, grondwater, oppervlaktewater. Hoe kunnen we hierdoor het natuurlijk systeem weer op gang brengen en zijn werk laten doen? Denk hierbij aan de koppen van de stuwwallen en hoge zandkoppen: infiltreren regenwater door het bijvoorbeeld op te pompen en het water vasthouden.

Maar ook is er gesproken over het verminderen van de verdamping door omvorming van naaldbos naar loofbos en bos omvormen naar grazige vegetaties en heiden, of/en het creëeren van een dynamisch drinkwatersysteem.

Lees het hele verslag van deze workshop hier.


Wat zijn dan wel bouwlocaties in de toekomst? Hier zijn een aantal principe locaties voor nieuwe woningen in de toekomst hieronder een greep uit de suggesties:

 • Inbreiden in bestaande steden
 • Het uitbreiden van bestaande steden
 • het altijd aan de hoge zijde de helling op bouwen. Dus Arnhem, Apeldoorn, Ede, Harderwijk etc de Veluwe op bouwen. Veenendaal, Amersfoort Zeist etc de Utrechtse Heuvelrug op.
 • Bouwen van nieuwe nederzettingen op nieuwe plekken (new towns). Nieuwe nederzettingen zijn mede van belang uit respect voor de kwaliteiten van bestaande steden.

Met als mooie afsluiter een boodschap:
Durf uitzonderlijk te bouwen! Want dat is nodig voor de toekomst.

Dat betekent:

 • Heel hoog bouwen.
 • Drijvend of deels overstroombaar (Rivierengebied bouwen op palen en drijvend in de uiterwaarden,
  woonboten)
 • Op en achter “dikke dijken”, in kleinere woningen met gezamenlijk te gebruiken ruimtes, buurtschappen met Tiny houses.
 • Bouw altijd volgens het principe van de lekkende stad. Altijd het regenwater in de stad bergen en infiltreren (niets afvoeren).
 • Bouw altijd klimaatafadaptief: voldoende water en groen in het stedelijk weefsel.

Relaties met andere thema’s werden ook gelegd tijdens deze workshop zoals: Biodiversiteit, Vrije tijdseconomie: Natuur en groen (parken), de nabijheid van faciliteiten zoals winkels en voorzieningen, het compact bouwen in de hooggelegen gebieden, mobiliteit en robuuste landschapsstructuren.