Op 2 april opent de subsidieregeling voor groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen. Denk jij erover om subsidie aan te vragen voor jouw initiatief? Meld je dan aan voor het webinar over de subsidieregeling op 15 maart of 2 april! Cerian van Gestel en Dieke Verkruijssen van de provincie Utrecht vertellen je meer over de regeling en geven je handige tips voor de aanvraag. En natuurlijk is er gelegenheid om je vragen te stellen.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld het vergroenen van bedrijventerreinen, het klimaatadaptief inrichten van sportvelden of het aanleggen van groene speelplekken, pleinen, buurt-ontmoetingstuinen en voedselbossen. Of de aanleg van biodiverse groene daken vanaf 40 vierkante meter. Maar ook het uitvoeren van onderzoek, zoals bijvoorbeeld naar klimaatbestendige bomen, of een bewustwordingscampagne vallen hieronder. Alleen rechtspersonen (dus geen particulieren) kunnen de subsidie aanvragen.

Kijk voor meer informatie op: www.provincie-utrecht.nl/klimaatgroengezond  

Praktische informatie

Het webinar vindt plaats op vrijdag 15 maart 2024 van 14.00 tot 15.00 uur en op dinsdag 2 april van 16.00 tot 17.00 uur. Het webinar vindt online plaats. Je ontvangt vooraf een Teams-link.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het antwoordformulier. Aanmelden kan tot twee uur voor aanvang van het webinar.