Wanneer: 02 juli 2024 – 9:15 tot 14:00 uur 

Waar: Gemeentehuis Ermelo – Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo  

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hitteperiodes, die ook nog eens extremer (langer en hogere temperaturen) worden. Deze trend zal de komende decennia verder doorzetten. Onze openbare ruimte, onze woningen en onze zorg voor kwetsbare medebewoners zijn nog nauwelijks aangepast aan de risico’s van hittestress. Wil jij hierop versnellen en zorgen dat we écht opgesteld staan voor die extreme hittegolven? Kom dan naar de regionale bijeenkomst over hitteadaptatie. Daarin nemen we jou, samen met je collega’s uit andere gemeenten in de regio, mee in hoe je zelf aan de slag kunt. 

Voor wie?
Je bent werkzaam bij een van de gemeentelijke of maatschappelijke organisaties in de manifestregio Vallei & Veluwe, die te maken heeft of zal krijgen met de gevolgen van hitte, nodigen we je van harte uit voor de regionale bijeenkomst Hitteadaptatie voor de manifestregio Vallei & Veluwe. Voor een succesvolle aanpak van hitterisico’s is samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen en diensten van de domeinen gebied, gebouw en gezondheid van groot belang. We nodigen collega’s van deze drie domeinen daarom van harte uit voor de regionale bijeenkomst en hopen dat deze uitnodiging nu al helpt om de onderlinge samenwerking in de gemeente op te zoeken of verder te versterken. 

Doelen regionale bijeenkomt Hitteadaptatie: 

  1. In de voorbereiding op- en tijdens de regionale bijeenkomst zijn de contacten tussen de collega’s van de domeinen gebied-gebouw-gezondheid versterkt. Daarmee is een basis gelegd voor de organisatie van een lokale integrale hitteadaptatie aanpak. 
  2. Deelnemers hebben inzicht gekregen in de stand van zaken rond de aanpak van hitterisico’s in Nederland en welke kennis en tools ze in hun gemeente kunnen inzetten. 
  3. Jij bent met jouw collega’s meegenomen in het handelingsperspectief dat er voor jouw gemeente is en hebt daardoor de mogelijkheden om in de loop van 2024 of 2025 aan de slag te gaan met een lokale integrale hitteadaptatie aanpak. 

Voorbereiding: bekijk de menukaart Hitte
Tijdens de bijeenkomst maken we gebruik van de Menukaart Hitte, die is ontwikkeld door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), TAUW, &flux en Klimaatverbond Nederland, in opdracht van het ministerie van BZK. In de Menukaart Hitte zijn voor de onderdelen Gezondheid, Gebouw en Gebied doelen en maatregelen opgesteld om de negatieve effecten van hitte te verminderen of te voorkomen. Ter voorbereiding op de bijeenkomst is het fijn als je (samen met je collega’s) de Menukaart Hitte alvast wilt bekijken met de vraag: “Wat vind ik -vanuit mijn deskundigheid- een belangrijk hitterisico dat in mijn gemeente aangepakt zou moeten worden?”. 

Programma Tijd Activiteit 
09:15 Inloop met koffie en thee 
09:30 Welkom en intro 
09:40 Kennismaking 
09:55 Korte presentatie over hitterisico’s en waar we landelijk staan met de hitteadaptatie 
10:05 Beat the Heat Battle: serious game. Samen met je collega’s van jouw gemeente maak je via zes opdrachten kennis met de diversiteit van hitterisico ‘s 
11:10 Pauze 
11:20 Toelichting op de Menukaart Hitte 
11:30 Prioriteren: Aan de hand van de Menukaart Hitte bedenken deelnemers welke hitteadaptatiemaatregelen als eerste ingezet zouden moeten worden 
11:50 Groepswerk (twee sessies):  Wat heb je nodig om in jouw gemeente aan de slag te kunnen met hitteadaptatie?  Welke regionale ondersteuning kan daarbij helpen? 
12:50 Terugkoppeling van de besproken onderwerpen en afspraken voor het vervolg 
13:00 Afsluiting en gezamenlijke lunch 

Aanmelding en meer informatie 

Voor aanmelding, informatie en vragen kun je contact opnemen met: jlieferink@vallei-veluwe.n

Graag ontvangen wij je aanmelding uiterlijk 14 juni a.s. 

Kun je 2 juli niet maar heb je samen met je collega’s wel interesse in de bijeenkomst? Laat het dan ook even weten via de mail. Bij voldoende aanmelding organiseren we een tweede bijeenkomst.