‘In een appartementje in de binnenstad wordt het al snel ontzettend warm, daar wil je dan niet zijn.’ aldus wethouder Martijn Pijnenburg Harderwijk

De veranderende klimaatomstandigheden leiden steeds meer en vaker tot uitzonderlijk hoge temperaturen. Op de conferentie ‘Hittestress in en rondom woningen’, die 10 mei plaatsvond bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is vanuit diverse perspectieven gekeken naar wat we gezamenlijk kunnen doen om deze hittestress aan te pakken. Bestuurders en medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en studenten van de HAN hebben zich gebogen over verschillende vraagstukken. De conferentie, geïnitieerd door de HAN, de Groene Huisvesters en de Manifest Regio Vallei en Veluwe, heeft tot doel antwoorden te vinden om gezamenlijk de gevolgen van (extreme) hitte in en om woningen aan te pakken.

De conferentie werd afgetrapt met een plenair gedeelte. Dagvoorzitter Frank Croes ging in gesprek met Mirjam Sterk, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, Martijn Pijnenburg, wethouder van de gemeente Harderwijk, Frits Schultheiss van de HAN en Gerrolt Ooijman van Wonion, over de maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot hittestress. Wat kunnen overheden, woningcorporaties en bedrijven doen? En hoe kijken wetenschappers naar dit vraagstuk?

Wethouder Martijn Pijnenburg van Harderwijk gaf aan dat hitte een prominente plek heeft gekregen in het beleid van zijn gemeente. Daarbij kijken ze niet alleen naar isolatie en vergroenen van private en openbare ruimte maar ook naar zonwering als belangrijk onderdeel van de aanpak. Gedeputeerde Mirjam Sterk vertelde dat de provincie bezig is om het klimaatadaptatiebeleid te intensiveren, onder andere door het opstellen van een agenda met concrete doelen voor de middellange én de korte termijn. Ze benadrukte ook het belang van een gelijk speelveld en riep op tot landelijke regelgeving. Sterk geeft aan dat ze de gemeenten hierbij hard nodig heeft en hoopt dat dit onderwerp op de agenda van veel meer gemeenten komt te staan. Frits Schultheiss en Gerrolt Ooijman benadrukte beiden dat een integrale benadering van een gezonde woonomgeving essentieel is. Beide heren lieten mooie voorbeelden zien waar dat toe kan leiden.

In de vijf deelsessies gingen de deelnemers in twee rondes dieper in op de onderwerpen:

Na afloop van de sessies keerden de deelnemers geïnspireerd en met nieuwe handvatten terug. Hieronder volgen enkele reacties:

Hittestress door warme nachten is een goede graadmeter. Het is belangrijk dat we veel meer gaan meten om een goed beeld te krijgen wanneer het echt tot ‘stress’ leidt.

De zon buiten het huis houden en ’s nachts goed ventileren zijn veruit de belangrijkste maatregelen om hittestress te voorkomen.

Groen wordt nog vaak onderschat als kwaliteit; er moet meer aandacht komen voor groen.

Investeringen in samenwerking tussen partijen maar ook zeker met collega’s leidt tot het combineren van agenda’s in plaats van tot een stapeling

We mogen kennis nog veel beter toepasbaar maken.

De initiatiefnemers kijken terug op geslaagde en goed bezochte conferentie met een vertegenwoordiging vanuit verschillende hoeken zoals bedrijven, woningcorporaties en de semi-overheid met als resultaat: hitte staat weer meer op de kaart!

Hieronder nog een kleine impressie: