Bron: Provincie Utrecht,

Wilt u de leefomgeving in steden en dorpen groener, gezonder en klimaatbestendiger maken? Vraag dan subsidie aan. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Utrecht initiatieven op verschillende schaalniveaus en in verschillende fasen: van voorbereiding tot uitvoering van werkzaamheden.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld het vergroenen van bedrijventerreinen, het klimaatadaptief inrichten van sportvelden, of het aanleggen van groene speelplekken, pleinen, buurt-ontmoetingstuinen, voedselbossen. Of de aanleg van biodiverse groene daken vanaf 40 vierkante meter. Maar ook het uitvoeren van onderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar klimaatbestendige bomen, of een bewustwordingscampagne vallen hieronder.

Wilt u subsidie aanvragen voor het vergroenen van een schoolplein? Kijk dan op Groene Schoolpleinen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
Denk bijvoorbeeld aan het natuurinclusief en klimaatbestendig maken van een plein, speelplek of sportveld, of het aanleggen van een buurtontmoetingstuin of voedselbos.

Voor wie?
De subsidie is gericht op rechtspersonen, zoals gemeentes, maatschappelijke organisaties, VvE’s, bedrijven, woningcorporaties, stichtingen, sport-, onderwijs- en kennisinstellingen. 

Meer weten? Lees hier verder.