Dit jaar bundelen we de druppels op zes vraagstukken omtrent stromen.

We gaan door met het Waternetwerk Veluwe! Wat wordt dit jaar opgepakt na de energieke werkbijeenkomst van het Waternetwerk Veluwe in december vorig jaar? Hoe vindt de Gouden Druppel in Putten zijn weg? En welke andere droogte- en grondwatervraagstukken worden dit jaar opgepakt? Als druppels elkaar opzoeken, gaat het vanzelf stromen. Soms is het zoeken naar samenhang maar de meerwaarde is dat we een netwerk van verschillende organisaties hebben opgebouwd. We kunnen elkaar makkelijk vinden en dat is van groot belang om het ‘versnipperde’ belegde dossier grondwater een stap verder te brengen, samen inzicht te krijgen en greep te krijgen op droogte.

Dit jaar bundelen we de druppels op zes vraagstukken omtrent stromen: 

  1. Waterbalans methodiek uitrollen
  2. (Drink)waterbesparing versnellen
  3. Vervolg op Putten
  4. Onttrekkingen
  5. Het Verhaal van de Veluwe uitwerken
  6. De verkenning Wateraccu Noord Veluwe starten.

Streven is dat we op het geplande Breed Bestuurlijk Overleg voor Manifestpartners in september de eerste producten en inzichten kunnen delen! Natuurlijk worden de resultaten ook in de werkregio’s geagendeerd.

De eerste verwachtte mijlpaal voor de zomer is het concept-rapport voor de Waterbalans voor de gemeente Epe, Heerde en groot deel van de gemeente Voorst. En wel zodanig dat de methodiek ook makkelijk benut kan worden voor het opstellen voor andere gemeenten. Dit is een directe uitkomst van de Werkconferentie!

Ook zit er veel nadruk op de urgentie van (drink)waterbesparing. In april wordt er onderzocht door provincies, Vitens, enkele gemeenten (Ede, Nijkerk, Epe, Putten) en het Waterschap  waar en hoe gezamenlijk aanvullende actie nodig is op het gebied van (drink)waterbesparing. Er gebeurt apart namelijk ook al veel.

De Gouden Druppel was de benodigde druppel om de lokale Droogte Alliantie in Putten op te starten. Dit is een vervolg actie van de Case Putten. De Alliantie zal zich richten op het nemen van maatregelen en is een continu netwerk waar kennis wordt uitgewisseld op lokaal niveau.

In het licht van (grondwater)onttrekkingen is, op initiatief van de wethouders van Renkum en Brummen, de intentie om dit najaar een bestuurlijk werkbezoek te organiseren rondom het voorbeeld Waterrotonde Eerbeek. Hiernaast is het ook bedoeld om in te zoomen op grote, industriële onttrekkingen.

De uitwerking van Het Verhaal van de Veluwe zit nog in de fase van een opdrachtformulering.

Dan last but not leastde verkenning naar de Wateraccu Veluwe zal door de werkregio Noord-Veluwe in samenwerking met de provincie worden uitgezet. Het gaat hier om een technische haalbaarheidstudie naar het oppompen van water naar de Veluwe vanuit de randmeren of de Flevopolder, als zoetwatervoorraad aanvulling en compensatie voor mogelijke toekomstige drinkwaterwinning.

Bij elk vraagstuk is het de uitdaging scherp te krijgen wat de vraag is en hoe dit procesmatig goed in te bedden is. Het waternetwerk breidt zich uit en zoekt steeds verder de diepte op. Stuur voor meer informatie een berichtje naar Marieke Leentvaar (marieke.leentvaar@waaloord.nl).