toolbox

Kaart Vallei en Veluwe in 2120

In 2020 heeft de WUR een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 er uit kan zien. Een zeer positief verhaal! Vanuit de Manifest Regio Vallei en Veluwe zijn we nu samen met de WUR en deelnemers van diverse partijen (waaronder het bedrijfsleven) een kaart aan het maken voor de regio Vallei en Veluwe. Dit is een van de actiepunten die is opgepakt uit het Regionaal Adaptatie Plan. Het belangrijkste uitgangspunt voor deze kaart is dat bodem en water sturen. 

Aanpak
In een serie van thematische workshops gaan we ontdekken hoe de verschillende deelnemers het gebied over 100 jaar zien, per thema, in een proces waarin vrij gedacht kan worden, zonder de waan van de dag, zonder goed of fout. We hebben het proces beschreven in bijgaande flyer.

Presentatie op de klimaattop Vallei en Veluwe 24 juni
Tijdens de klimaattop Vallei en Veluwe op 24 juni 2022 in Wageningen zijn de voorbeelden van kaarten in 2120 gepresenteerd aan de deelnemers van de top. Tim van Hattum, programma leider Green Climate Solutions bij Wageningen Environmental Research (WENR) vertelde meer over de aanleiding en relevantie van het maken van dit soort kaarten. Lees hier meer daarover.

Op deze pagina houden we alle geïnteresseerden graag op de hoogte van dit project.

Wil je ook meedenken of meedoen met een van de workshops? Geef je dan op via Marijke Jaarsma mjaarsma@vallei-veluwe.nl

Workshops
In de 1ste  helft van 2022 hebben we workshops gehouden op de thema’s wonen, landbouw, natuur, recreatie en toerisme. In de 2de helft volgen workshops op de thema’s economie, drinkwater & afvalwater.

Lees hier de terugblik van de workshops uit Q2 2022 en de complete verslagen met de bevindingen:


Workshop: Waar wonen we in de Vallei & Veluwe over 100 jaar? En heeft water hierin een hoofdrol?

Waar wonen we over 100 jaar in de Vallei en Veluwe? En heeft water een hoofdrol in de plannenmakerij? Tijdens deze workshop waarbij het thema wonen centraal stond maakten we samen een analyse.

Lees hier de terugblik.

Workshop recreatie & klimaat: Hoe besteed een persoon zijn vrije tijd in 2120?

Een workshop waar recreatie in 2120 centraal staat.
Bestaat het weekend nog? En door de weeks?
En hebben we nog een zomervakantie. Of kiest ieder zijn eigen rooster en ritme? Krijgen we meer of minder vrije tijd?

Lees hier de terugblik.

Werksessies Natuur & de ontwikkeling van het multifunctionele hart

Een van de workshop om te komen tot een Kaart Vallei & Veluwe 2120 ging over het thema natuur.
Hierbij stond de vraag centraal: Waar neemt de natuur de ruimte?

Lees hier de terugblik.