Infrastructuur

Klimaatverandering heeft impact op transportinfrastructuur zoals sporen, wegen, en binnenvaart. Het kan de fysieke conditie, capaciteit, beheer, onderhoud en de (verkeers)veiligheid van de infrastructuur beïnvloeden. Klimaatverandering brengt zowel kansen als bedreigingen voor de sector met zich mee.

In het kort zijn mogelijke klimaateffecten voor de transportinfrastructuur:

  • Beperking capaciteit infrastructuur. De capaciteit van de infrastructuur kan (tijdelijk) worden beperkt door de effecten van hitte, droogte, extreme neerslag en overstroming. Zo kunnen sporen en bruggen uitzetten bij hitte waardoor ze niet meer goed sluiten. En wanneer de bodems in de zomer langdurig droog zijn, neemt ook de kans op berm- en natuurbranden langs de (spoor) wegen toe. In geval van extreme neerslag kunnen tunnels onbegaanbaar worden en kan de reistijd op de weg toenemen. Bovendien neemt bij een toename van piekneerslagen, windstoten, hagel en bliksem het aantal verkeersongelukken toe en kunnen er bijvoorbeeld objecten op (spoor)wegen vallen.
  • Een toename van meerdaagse warme perioden in de zomer verhoogt het risico op schade aan asfaltwegen en sporen door vervorming. Strooien met zout dat water vasthoudt kan schade voorkomen. Daarentegen wordt in de winter juist minder schade verwacht op het wegennetwerk door minder ijsvorming. Verder kan de conditie van de fysieke infrastructuur versneld afnemen door weersextremen zoals piekneerslagen, hagel en windstoten. Ook is het (spoor) wegennetwerk er niet op ingericht om overstromingen te weerstaan en te blijven functioneren na overstroming. Zo kan bijvoorbeeld door overstroming het grondlichaam van de weg verschuiven. Dit is eveneens een risico bij langdurige droogte.

Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van de infrastructuur hangt af van de blootstelling aan klimaateffecten en de gevoeligheid van het infrastructuurtype. Aan de weginfrastructuur kan, bijvoorbeeld, schade optreden bij hevige neerslag van 100-150 mm (of meer) in 24 uur of bij temperaturen vanaf 32 graden Celsius. Een belangrijke factor in de kwetsbaarheid van infrastructuur is de samenhang met andere sectoren zoals de elektriciteit- en (drink)watervoorziening. Infrastructurele netwerken zijn hierdoor gevoelig voor keteneffecten waarin een storing in het ene netwerk effect heeft op het andere netwerk. Wanneer een van de transportvormen uitvalt, zullen bovendien andere vormen van transport mogelijk zwaarder worden belast. Aan de luchtvaart wordt bijvoorbeeld een belangrijke rol toebedeeld bij evacuaties en hulpverlening.