Aangenaam recreëren

Klimaatverandering heeft impact op de toerisme- en recreatiesector. Het kan leiden tot een wereldwijde verandering van bestemmingen en activiteiten. Klimaatverandering kan hiermee een bedreiging zijn, maar het kan ook kansen bieden voor de Nederlandse recreatie- en toerismesector. Het is nu nog erg onzeker klimaatverandering de sector beïnvloedt of zal beïnvloeden. Wel is het duidelijk dat belangrijke voorwaarden voor de sector zoals waterkwaliteit, landschap en toegankelijkheid kunnen veranderen.

In het kort zijn voor de sector recreatie en toerisme mogelijke klimaateffecten:

  • Risico’s (buiten)recreatie
    Zowel extreme hitte als extreme neerslag, zoals windstoten, bliksem, overvloedige regen en hagel, kunnen bedreigingen vormen voor (buiten) recreatie. Hiernaast zorgen de warmere winters er voor dat de kans op schaatsen op natuurijs steeds meer afneemt.
  • Nederland gunstiger vakantieland
    Nederland en omliggende landen kunnen door temperatuurstijging aantrekkelijkere bestemmingen worden, terwijl zuidelijker gelegen landen minder in trek zullen zijn door extreme hitte en droogte. Het hoogseizoen voor zomerrecreatie zal hierdoor langer duren, waardoor de omstandigheden gunstiger worden voor buitenrecreatie zoals fietsen, zonnen en watersport. Naar verwachting zullen Nederlanders vaker vakantie in eigen land vieren. Toch blijft het ook onzeker hoe de sector zich onder klimaatverandering zal ontwikkelen, aangezien de Nederlandse zomers ook wisselvallig zullen blijven.
  • Afname (oppervlakte)waterkwaliteit
    Klimaatverandering kan de kwaliteit van het oppervlaktewater verminderen waardoor waterrecreanten meer worden blootgesteld aan ziekteverwekkers. Dit kan komen door warme periodes waardoor ziekteverwekkers in het warmere oppervlaktewater kunnen ontstaan (zoals blauwalg) en door riool overstort bij extreme piekneerslag. Bovendien neemt waterrecreatie bij warmer weer toe.

Kwetsbaarheid

Niet alle vormen van recreatie en toerisme zijn even gevoelig voor klimaatverandering. Zo is natuurtoerisme (bijvoorbeeld in de bergen en aan het strand) gevoeliger voor de effecten van klimaatverandering dan cultuurtoerisme.