Thema’s

Klimaatverandering heeft gevolgen voor alle sectoren in de regio. Hieronder worden negen sectoren getoond, de indeling in deze verschillende sectoren sluit aan bij de
Nationale Klimaatadaptatie Strategie.

Per sector wordt ingegaan op de klimaateffecten die een rol (gaan) spelen in de Gelderse Vallei en op de Veluwe, waar mogelijk wordt dat aangevuld met informatie over de kwetsbaarheid voor deze klimaateffecten.