Gericht aanpakken!

RAP: #1 #2 #3 WERKPLAN  Vallei en Veluwe


2.2 | ‹ Aangenaam recreëren

Urgentie en belang

We kunnen langere perioden van warmte en hitte verwachten in onze regio. Dit heeft impact op waar en hoe recreanten (inwoners) en bezoekers van buiten de regio (toeristen) aangenaam kunnen ontspannen. De behoefte aan buiten- en waterrecreatie neemt naar verwachting toe.

De kwaliteit van zwemwater vraagt aandacht, want dat staat onder druk bij toenemende temperaturen (botulisme, blauwalg). Extreem weer, zowel hitte als onweer en hevige neerslag heeft effect op evenementen en activiteiten in de buitenlucht. Aandacht voor klimaatbestendige accommodaties en attracties is belangrijk om kwaliteit te bieden aan de recreant en toerist. Kansen zullen er ook ontstaan door bijvoorbeeld een langer buitenseizoen. Door de klimaatverandering zullen verschuivingen in toeristische bestemmingen en activiteiten ontstaan. Hoe deze precies zullen uitpakken ook voor onze regio is afwachten. Visievorming en beleidsontwikkeling voor klimaatbestendige recreatieve voorzieningen, afstemming tussen partners en samenhang met andere maatschappelijke opgaven vindt vooral plaats op (boven)regionaal niveau.


Gezamenlijke Ambities

Klimaatbestendig, veilig en gezond:
ingericht recreatief buitengebied

De regio blijft een aantrekkelijk gebied om te recreëren, met veel ruimte voor buitenrecreatie in een groene en verkoelende omgeving.


Er is voldoende veilig en schoon open zwemwater voor bewoners en bezoekers van de regio.


Publieke en private parken en recreatiegebieden bieden verkoeling en zijn goed bereikbaar vanaf de dicht bevolktere gebieden.


Evenementen zijn voorbereid om extreme weersituaties.Maatregelen en acties

Aanpassing of uitbreiding van recreatiemogelijkheden

  • Agenderen en verder verkennen van de urgentie van aanpassing op het veranderende klimaat.
  • In beeld brengen mogelijke aanpassingen, waaronder uitbreiding van recreatiegebieden in of rond stedelijk gebied.
  • Verkennen of bij de ontwikkeling van recreatieve netwerken in landelijk en stedelijk gebied (zoals: wandel-, fiets-, ruiterpaden) een combinatie gemaakt kan worden met groene en blauwe verbindingen.
  • Uitbreiden van het aantal watertappunten in landelijk en stedelijk gebied.
  • Terreineigenaren en recreatieve ondernemers (campings, vakantiebungalows, pretparken, hotels) stimuleren hun terreininrichting en gebouwen (zie ook vorig thema) klimaatbestendig te maken.

Kennisuitwisseling over het verbeteren van recreatiemogelijkheden en -voorzieningen.

  • Denk daarbij aan o.a. de inrichting van en samenhang tussen recreatiegebieden, samenhang tussen zonnige en koele plekken, schaduw van bomen, drinkwatertappunten, bereikbaarheid, circulariteit (grijs)water en waterverbruik recreatiecomplexen.

Richtlijnen voor borging van klimaatadaptieve recreatie in beleid en plannen.

  • Lokaal de gevolgen van klimaatverandering meenemen bij de actualisatie van zwemwaterplannen en visievorming op zwemlocaties in open water en sluiten zwemlocaties waarvoor garantie op acceptabele zwemwaterkwaliteit niet langer geborgd kan worden.
  • Lokaal in evenementenvergunningen aandacht aan hitte en andere weersextremen.


SPEERPUNTEN
2021-2022

AANGENAAM RECREËREN WERKPLAN 2021-2022

Koele en bereikbare (dag)recreatiegebieden

PROJECT: GROEN-BLAUWE RECREATIE

BESCHRIJVING: Kennisuitwisseling over het verbeteren van recreatiemogelijkheden en -voorzieningen in combinatie met groen-blauwe inrichtingsmaatregelen.

RESULTAAT: Overzicht van de mee-koppelkansen tussen recreatie en klimaatadaptatie.

Regionaal delen. Lokaal doen.

Volg het voorbeeld uit de regio:
3 praktische voorbeelden


Klimaatstraat Apeldoorn

‘De Klimaatstraat’ wordt gevormd door de Marktstraat en Beekstraat in het centrum van Apeldoorn, straten die een kleurrijk verleden kennen maar langzaam maar een treurig aangezicht kregen. De winkels en horeca waren grotendeels verdwenen of marginaal van aard. Samen met ondernemers besloot de gemeente dat dit anders moest. Geïnspireerd door de vele kansen in de straten en uitgedaagd door wat anders moet in het huidige en toekomstige klimaat ontstond een plan: De Klimaatstraat. Hierbij wordt succesvol gebruikt gemaakt van een brede aanpak, met grote betrokkenheid van de bewoners en ondernemers. Voorbeelden van klimaatadaptatie hier zijn vergroening, een bijzondere wadi en het opvangen, reinigen en lokaal hergebruiken van regenwater.

KLIMAATSTRAAT APELDOORN


Snuffelfiets Utrecht

De Snuffelfiets is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, het KNMI en een aantal gemeenten. De deelnemers kunnen met de snuffelfiets bijdragen aan kennis en bewustwording over veilige, schone en koele fietsroutes. Het identificeren van groene fietsroutes is van grote waarde voor zowel inwoners als overheden. Inwoners kunnen op basis van deze informatie ervoor kiezen om routes te nemen waar de luchtkwaliteit beter is, en voor overheden zou deze informatie aanwijzingen kunnen geven over de plekken waar het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren nodig zijn. Deze gedeelde informatiebehoefte is de basis voor het experiment Snuffelfiets. Ook in Gelderland heeft de snuffelfiets met succes zijn intrede gedaan.

SNUFFELFIETS FOODVALLEY (GELDERSE VALLEI)


Werkplaats Groene Schoolpleinen

Kinderen spelen graag en creatiever op groene schoolpleinen. Bovendien dragen groene schoolpleinen bij aan de biodiversiteit in en klimaatbestendigheid van de stad. Sinds 2016 ondersteunt de Werkplaats Groene Schoolpleinen leerkrachten, directie én ouders van Amersfoortse basisscholen die hun schoolplein willen vergroenen. Startende scholen krijgen een individueel maatwerktraject en er zijn themabijeenkomsten over groene schoolpleinen voor alle basisscholen. Gemeente en Waterschap dragen bij aan het realiseren van de plannen. Zo zijn in 2019 11 schoolpleinen verder vergroend. De ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten, waaronder Rhenen.

WERKPLAATS GROENE SCHOOLPLEINEN


Kom meer te weten over onze gerichte aanpak op thema:

2.1  PRETTIG WONEN EN WERKEN
2.2  AANGENAAM RECREËREN
2.3  BASISFUNCTIES VEILIGSTELLEN
2.4  NATUURLIJK BODEM- EN WATERSYSTEEM


OPPAKKEN AANPAKKEN DOORPAKKEN