Zinderende 5e Klimaattop!

28 juni 2022

Het zindert van de ambities en successen! Als manifestregio werken we samen met onze partners om de Vallei en Veluwe klimaat-adaptiever te maken. Zodat we op den duur beter bestand zijn tegen lange periodes van droogte, steeds heviger regenvallen en hitte, en andere gevolgen van de klimaatverandering.

Op vrijdag 24 juni was de 5e ‘Klimaattop’. Deze top stond in het teken van successen vieren en vooruit kijken. Dat deden we met maar liefst 160 enthousiaste ambtenaren en bestuurders met een groen hart. Dit keer was het thema: Het Zindert. En dat deed het! Dagvoorzitter Sander van ’t Foort ging de diepte in met een aantal bestuurders over klimaatadaptief bouwen, het Waternetwerk Veluwe en de Duurzame Tuin & Klimaatroute. Daarnaast was er ruimte om in gesprek te gaan met 18 partijen (o.a. gemeenten en provincies) die al aan de slag zijn met het thema. Ook hield Tim van Hattum (verbonden aan de WUR), een vlammend betoog over waar we nu staan met #klimaatadaptatie. “We moeten meer en meer gaan samenwerken met de natuur om de effecten van de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.”

Onze speciale gast was deltacommissaris Peter Glas “We zien met zijn allen dat klimaatverandering al gaande is. Nat wordt natter, droog wordt droger, heet wordt heter en de zeespiegel stijgt. We moeten tempo maken om ons aan te passen, zodat we hier ook op termijn veilig en prettig kunnen wonen en werken. Goed om te zien dat partijen hier in de regio daar actief mee aan de slag zijn en concrete stappen zetten voor klimaatadaptatie. Verbinding en de mate van veerkracht: dat zijn de 2 kernthema’s waar we de komende tijd met elkaar mee aan de slag zullen moeten gaan.”

We kunnen terugkijken op een geslaagd event in het WICC in Wageningen. Tot de volgende!