Werkgroep Bruidsschat Omgevingswet & Water Vallei en Veluwe

21 december 2021

In januari 2022 gaan we met een werkgroep van ca. 20 vertegenwoordigers vanuit onze gemeenten, het waterschap en omgevingsdiensten aan de slag om voorstellen (‘bouwstenen’) te ontwikkelen voor aanvulling op en aanscherping van de algemene regels in de Bruidsschat van het Rijk.

In januari 2022 start de  Werkgroep Bouwstenen voor de Bruidsschat in de regio Vallei en Veluwe, onder leiding van adviesbureaus Ambiënt (Gert Dekker) en FloLegal (Simon Handgraaf). Met zo’n 20 vertegenwoordigers vanuit onze gemeenten, het waterschap en de omgevingsdiensten gaan we aan de slag om voorstellen (‘bouwstenen’) te ontwikkelen voor aanvulling op en aanscherping van de algemene regels in de Bruidsschat van het Rijk.

Het doel is het beschermen en waarborgen van de specifieke kwaliteiten en kwetsbaarheden van onze regio van Vallei en Veluwe. We verwachten in april de resultaten (‘bouwstenen’) te kunnen presenteren en ter beschikking te stellen aan onze 28 gemeenten en het waterschap, om – naar eigen keuze – toe te voegen aan de lokale stelsel van de omgevingswet.

Hoe zat het ook alweer?
De rijksoverheid streeft naar invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022. Deze nieuwe wet bundelt straks alle huidige wetten en regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke inrichting van Nederland. Maar in deze operatie vindt ook een vereenvoudiging plaats en een decentralisatie van bevoegdheden naar de lagere overheden. Veel Rijksregels komen straks niet meer terug, of worden deels overgedragen aan de lagere overheden in de zogenoemde Bruidsschat.

De bruidsschat gaat over algemene, praktische regels voor bouwen, energiebesparing, zwerfafval, geluid, trillingen, geur, bodem(beheer), lozen, windturbines, en dergelijke. Gemeenten en waterschappen mogen de bruidsschat direct na inwerkingtreding van de omgevingswet geheel of gedeeltelijk aanpassen, naar aanleiding van specifieke lokale en regionale situaties en/of kwetsbaarheden. Bestaande of te ontwikkelen beleidsrichtlijnen (uit GRP, HW-verordening, Richtlijnen klimaatbestendige bouw, en dergelijke) kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn de bruidsschat aan te passen of aan te vullen.

In mei en juli 2021 hebben we  voor onze regio Vallei en Veluwe 2 webinars georganiseerd over de nieuwe omgevingswet en de relatie met ons huidige water- en rioleringsbeleid. Ook hebben we een enquete uitgevoerd onder alle 28 gemeenten en bij het waterschap van Vallei en Veluwe. Daarin vroegen we naar ieders betrokkenheid bij het lokale proces van de omgevingswet en waar eventueel ‘hulpvragen’ liggen om collectief te beantwoorden. De overdracht van de Bruidsschat, en dan met name om de specifieke regels die daarmee dreigen te vervallen, was een van de belangrijkste zorgpunten om collectief op te pakken. Met de start van de werkgroep geven we daar nu vervolg aan.