Werk maken van klimaatadaptief bouwen

20 juli 2021

Provincie Utrecht heeft het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeentes, bouwers, ontwikkelaars en waterschappen afspraken te maken over het ‘klimaatrobuust’ maken van onze gebouwen.

Het veranderende klimaat geeft uitdagingen. Flinke regenbuien zorgen voor wateroverlast, soms binnen korte tijd gevolgd door de negatieve effecten van langdurige droogte en hitte. Met slimme aanpassingen aan onze gebouwen en de directe omgeving daarvan, wordt overlast in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

Utrecht moet ook in de toekomst een waterveilige en gezonde provincie zijn voor haar inwoners. Tijdens een speciale bijeenkomst hebben betrokkenen met elkaar vooruitgekeken naar het in de praktijk brengen van de afspraken. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de opvang van regenwater en het vaker toepassen van groen. Het opvangen van regenwater zorgt voor waterberging en meer groen zorgt voor een koelere omgeving. Deze maatregelen dragen bij aan een klimaatbestendige woonomgeving.

Ruim veertig partijen
Meer dan veertig partijen hebben afgesproken dat zij zullen bijdragen aan klimaatrobuust bouwen en onderschrijven de gezamenlijke afspraken. De afspraken zijn bedoeld voor zowel nieuwbouw, als voor aanpassingen aan bestaande gebouwen. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot vindt het goed dat de sector samen aan de slag wil: “We staan voor een grote uitdaging, waarbij ieder vakgebied een bijdrage kan leveren. Alleen door nauwe samenwerking met de sector, kan er echt effectief gewerkt worden aan slimme aanpassingen die de gevolgen van het extreme weer op onze samenleving beperken.”

Convenant
Inmiddels wordt er ook gewerkt aan de volgende stap, namelijk een ‘Convenant Duurzaam Bouwen.’ Daarin moeten de huidige klimaatadaptatie-afspraken een prominente plek krijgen. Het convenant is gepland voor later dit jaar. Rob van Muilekom: “Mijn ambitie is om de samenwerking tussen markt en overheid vast te leggen in een convenant duurzaam bouwen dat niet enkel gericht is op klimaatadaptie, maar ook op energie, circulariteit, natuurinclusiviteit en gezondheid. Dan kan er nog makkelijker, sneller en duurzamer worden gebouwd.”

Aansluiten en meer informatie
In de ‘Afspraken Klimaatadaptief Bouwen’ zijn tot nu toe veertig partijen vertegenwoordigd. Aansluiten is nog altijd mogelijk en de afspraken moeten nu in praktijk worden gebracht. Wil je meer informatie of aansluiten? Stuur ons dan een e-mail via klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl.

Wil je meer informatie over onze acties rondom klimaatadaptatie?
Bezoek dan onze webpagina www.provincie-utrecht.nl/klimaatadaptatie.