Webinar: Impactanalyse meerlaagsveiligheid bij overstromingen – 15 februari

24 januari 2022

Waterveiligheid gaat over de bescherming van het land tegen overstromingen van rivieren. Zonder waterkeringen zou een groot deel van Nederland regelmatig onder water staan. De kans op overstromingen is klein, maar àls het gebeurt, is de impact enorm. Sluit aan bij dit webinar op 15 februari!

Waterveiligheid gaat over de bescherming van het land tegen overstromingen van rivieren. Zonder waterkeringen zou een groot deel van Nederland regelmatig onder water staan. De kans op overstromingen is klein, maar àls het gebeurt, is de impact enorm. Dit webinar geeft inzicht in de impactanalyse die de Veiligheidsregio Utrecht heeft uitgevoerd voor het gebeid van de Gelderse Vallei. We willen deze kennis graag delen met onze partners in Gelderland en hen inspireren om zelf aan de slag te gaan. 

Inzicht in gevolgen
Tijdens dit webinar laat de Veiligheidsregio Utrecht zien welke impact deze gevolgen hebben, door middel van de uitgevoerde impactanalyse. Daarnaast presenteert het Waterschap Vallei en Veluwe haar ‘overstromingskaarten’. Met deze kaarten is er inzicht in wat overstroomt als het zover komt, en hoe hoog het water dan komt te staan. Met name ‘laag 2’ is een uitdaging als het gaat om meerlaagsveiligheid. Deze informatie geeft de basis om te bepalen welke acties er op de Noord- en Oost Veluwe nodig en wenselijk zijn om de risico’s van overstroming verder in beeld te brengen en aan te pakken.

Na dit webinar heeft u de basiskennis van de risico’s en de impact van overstromingen en heeft u bijgedragen aan het bepalen van de vervolgacties voor uw regio.

Programma

14.00 uur Welkomstwoord door Charles Rijsbosch en Simon Troost – Klimaat Vallei en Veluwe (kernteam RAP)
14.10 uur Presentatie overstromingskaarten door Matthijs van den Brink – waterschap Vallei en Veluwe
14.30 uur Presentatie impactanalyse en veiligheidsrisco’s door Elsbeth Beeke – Veiligheidsregio Utrecht
14:45 uur Een kijk op het proces door Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
15:00 uur Discussie en gesprek over vervolgacties Noord- en Oost Veluwe
15:30 uur Einde


Aanmelden

Meld je aan voor dit webinar, door een email te sturen naar: secretariaatrap@vallei-veluwe.nl. Daarna ontvang je een bevestiging met een link voor deelname.