Voortgangsrapportage Manifest Klimaatadaptatie Vallei & Veluwe

14 juni 2021

In 2017 spraken 28 Gemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincies Gelderland en Utrecht, Veiligheidsregio’s, Vitens en Rijkswaterstaat de gezamenlijke ambitie uit om in 2050 een klimaatrobuuste regio te willen zijn waar we veilig, gezond en welvarend samenleven. Dat is vastgelegd in ons Manifest Ruimtelijke Adaptatie. Inmiddels hebben ook de GGD’s zich hieraan toegevoegd.

Voor het hele gebied zijn de kwetsbaarheden van wateroverlast, droogte en hitte al in kaart gebracht in de klimaateffectatlas. Vervolgens zijn in het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) door de Manifestpartners met andere partijen regionale speerpunten bepaald voor de komende jaren, aanvullend op wat eenieder zelf kan doen.

In deze voortgangsraportage laten we de ontwikkelingen zien waar we als manifest een bijdrage aan leveren. Dit is met name het informeren en inspireren om de RAP- beweging op gang te houden. Ons motto hierbij is: Regionaal delen, lokaal doen.

Wij zien ons als RAP-team hierin aanjager en facilitator maar ook als ontdekkingsreiziger. Net als Marco Polo ontdekken we in de regio wat er al gebeurt. We pakken het vast waar de energie (al) zit en we onderzoeken wat er nodig is om initiatieven verder te kunnen brengen.