Voortgangsrapportage 2021 – 2022 beschikbaar!

23 september 2022

De voortgangsrapportage vanuit de Manifestregio Klimaat Vallei & Veluwe is in te zien. Dit is een jaarlijks overzicht waarin wij u meenemen in onze activiteiten, resultaten en successen. Zoals u in deze rapportage kunt lezen, is er het afgelopen jaar het nodige op de agenda gezet, ‘aangejaagd’ en gerealiseerd. Het ‘zindert’ letterlijk – zoals de ondertitel van het rapport al aangeeft – van de activiteiten in de regio Vallei & Veluwe op het gebied van Klimaatadaptatie!

Download hier de Voortgangsrapportage Manifestregio Klimaat Vallei & Veluwe.