Terugblik RAP-webinar 10 november raads- en AB-leden

22 november 2020

Op 10 november is een webinar gehouden over het Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (RAP) toegelicht. Tijdens de webinar is een toelichting gegeven op de achtergronden van het RAP, de ambities en projecten die hierin zijn opgenomen en wat het RAP voor partners betekent. Er was tevens de gelegenheid om in te gaan op de vragen.

Dit webinar is opgenomen voor iedereen die de presentatie en toelichting nog een keer wil terugkijken:

De presentatie die is gegeven tijdens het webinar en ook de vragen en antwoorden kunt u terugvinden via onderstaande linkjes:
RAP
Q en A

RAP: Regionaal delen, lokaal doen
Van 2017 tot 2019 is gewerkt aan de acties die voortvloeien uit het Manifest Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe  dat is ondertekend door 28 gemeenten, provincies Utrecht en Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en Vitens. Een van de acties is het opstellen van het RAP.

Samen met andere gebiedspartners als de GGD’s en Veiligheidsregio’s zijn afgelopen maanden thema’s en speerpunten bepaald om de regio klimaatbestendig te maken als versterking en ter inspiratie van wat partners zelf al doen. Vandaar ons motto: Regionaal delen, lokaal doen. De regionale thema’s en speerpunten staan in het  RAP. Hiermee sluiten we aan op de afspraken in het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).