Terugblik bijeenkomst droogte, verdroging en wateroverlast gemeente Putten

24 februari 2022

Op 24 februari doken direct betrokken partners in de vraagstukken rondom droogte, verdroging en wateroverlast in de gemeente Putten. Aan tafel zaten mensen van gemeente, waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en Vitens. Gemeente en het waterschap gaven een korte pitch over de situatie en vooral hun dilemma’s. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met vele vragen van bewoners over droge beken en dode bomen. Maar ook: het gebrek aan totaal overzicht in vergunningen en naleving daarvan en de relatie tussen lokaal en regionaal Veluws watersysteem, kwamen aan bod.

Gezamenlijke aanpak
Doel van de sessie was om te werken aan een gemeenschappelijk beeld op wat er écht aan de hand is, en zicht te krijgen op handelingsperspectieven. En dit te doen vanuit de één overheidsgedachte. Vaak zit een beperkt aantal partners aan tafel en heeft niet iedereen hetzelfde kennisniveau.

Waardevol was al de actie om een verhaal van lokale partners te onderzoeken; wat daarvan klopt wel en wat niet? En wat weten we niet? De neiging is om op zoek te gaan naar veroorzakers van een drooggevallen beek of dode bomen, maar zo eenvoudig ligt het niet in Putten (en elders). Want de vraag is ook: wanneer zijn we tevreden en waar streven we dus naar. En hoe bepaal je dat voor een grondwatersysteem wat we niet zien en wat veranderd door het klimaat en veranderingen van de omgeving. Begin maart gaan ook de bestuurders met elkaar in gesprek over deze case. Hierna volgen vier andere cases in onze regio, aangedragen door partners. Er zijn er genoeg in de regio!

‘Synchroon zwemmen’
De bestuurders uit het Manifestnetwerk hebben eind 2021 afgesproken dat we meer ‘’synchroon moeten gaan zwemmen’’ in de aanpak van droogte/verdroging van de Veluwe. Geïnspireerd door de aanpak in de Achterhoek, en dan klein, pragmatisch beginnen en gaandeweg kijken waar we als Manifest verschil kunnen maken. Daarom starten we met deze sessies rondom cases onder de werktitel Veluws Waternetwerk. Het is niet de intentie om een nieuwe, formele overlegstructuur op te bouwen. De sessies zijn bedoeld ter verdieping, verbinding en reflectie van bestaande trajecten van Manifestpartners. Gaandeweg gaan we inzichten ophalen en delen.

Meer informatie: Marieke Leentvaar