Samen optrekken op het gebied van Klimaatadaptatie

29 april 2022

Onlangs is er een eerste, reflectieve sessie geweest over de verdroging van de Veluwe. Samen met de Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en Vitens zijn de koppen bij elkaar gestoken. Met als doel: 3 overheden laten ‘synchroon zwemmen’, om uiteindelijk het bodem- en watersysteem te gaan gebruiken bij actuele ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan dilemma’s bij onttrekkingen, waterbalansen, drinkwater, en nog veel meer!

Vanuit de Manifestsamenwerking begeleid Marieke Leentvaar deze sessies. In 5 bestuurlijke- en ambtelijke gesprekken over herkenbare praktijkvoorbeelden gaan we met elkaar op verkenning. Marieke startte haar eerste sessie met een inspirerend gedicht over de Veluwe….

In de eerste sessie stond een case uit Putten centraal. In Putten wordt de gemeente geconfontreerd met heel veel vragen vanuit bewoners en raad over onderhand alles wat met droogte te maken heeft. Denk aan droge beken, dode bomen, grondwateroverlast, industriele onttrekkingen, et cetera. Het bodem- en watersysteem blijkt echter complex. De oorzaak blijkt vaak dan ook anders te zijn dan verwacht. Dit maakt het ontzettend lastig om het helder uit te leggen richting de omgeving. De volgende sessie gaat over de opgestelde Waterbalans van de gemeente Apeldoorn en drinkwater. Wilt u hierbij aansluiten? Meer informatie is te krijgen via Marieke Leentvaar via:

Samen doen, samen delen!