Regionale klimaattop 7 december

7 december 2018

Op 7 december is de regionale klimaattop gehouden waarbij de bestuurders van alle organisaties binnen het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie bij elkaar kwamen.

Exact een jaar na de ondertekening van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie in de Vallei en Veluwe zijn alle bestuurders bij elkaar gekomen om terug te kijken op afgelopen jaar. Wat is er aan werk verzet? Hoe staan we ervoor? En om vooruit te kijken, hoe gaan we nu echt die broodnodige stappen nemen in de klimaatadaptatie? Het decor was er zeker dit jaar met de vele weer extremen zoals de enorme wateroverlast in januari en in mei en de extreem lange periode van droogte en de hittestress in de zomer. En aan aandacht geen gebrek de Veluvine zaal in de gemeente Nunspeet zat vol met maar liefst 150 bestuurders en ambtenaren én nieuwe partners waren aanwezig, zoals de GGD, Vitens, Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s zoals de VRU. Klimaatadaptatie leeft, en Vallei en Veluwe gaat niet wachten op de mondiale plannen.

Bekijk hier de gedichten en limericks van Willem Gunneman die op creatieve wijze reflecteerde op de klimaattop.

Vallei en Veluwe weet nu exact hoe ze ervoor staan
De stresstesten waren in juni van dit jaar al afgerond, als eerste regio in Nederland, en nu heeft ook elke gemeente in de Vallei en Veluwe een klimaatscan ingevuld. Deze scan geeft een beeld van hoe klimaatadaptatie in de organisaties belegd is. De uitkomsten geven handvatten aan gemeenten, provincies en het waterschap om gesprekken te gaan voeren met hun inwoners en ondernemers of om andere acties te ondernemen. Joost Rengers van een adviesbureau AT Osborne, betrokken bij de opzet en uitvraag van de scan, heeft de resultaten van deze klimaatscan toegelicht. De conclusie is dat klimaatadaptatie al een plek heeft binnen alle organisaties, maar dat het meer integraal aangepakt moet worden, zowel binnen als ‘buiten’, tussen de organisaties.  En er moet gewerkt worden aan een grotere bewustwording onder inwoners en collega’s.

Hittestress: hoe is de klimaatadaptatie belegd in het sociaal domein?
In het tweede deel van de ochtend werden door middel van pitches de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen ofwel de veiligheidsaspecten besproken. De effecten van hitte op gezondheid worden steeds meer erkend gaf bijvoorbeeld Moniek Zuurbier van de  GGD aan. Tijdens de warme zomer er is duidelijk gecommuniceerd waardoor er extra op kwetsbare groepen gelet is. Dit heeft er voor gezorgd dat er minder negatieve effecten op gezondheid waren dan verwacht. Maar er  kan nog wel beter worden samen gewerkt, daarom de oproep aan bestuurders om ook in het sociaal domein klimaatadaptatie meer aandacht te geven.

Vitens heeft zich als een van de nieuwe partners voorgesteld en toegelicht hoe zij omgaan met de droogte. Het neerslag tekort heeft gevolgen voor drinkwaterwinning. Vitens wil graag gaan samenwerken met de organisaties van het manifest om ook in de toekomst om te kunnen gaan met extreme droogte en samen hierover te communiceren naar inwoners toe.

Elsbeth Beeke- van der Graaf heeft namens de VRU (Veiligheid Regio Utrecht) een verhaal verteld over de effecten van klimaatverandering op het gebied van veiligheid. De effecten van het onderlopen van elektriciteitshuisjes zijn bijvoorbeeld niet volledig bekend, maar er wordt verwacht dat dit behoorlijke regionale gevolgen kan hebben. De veiligheidsregio zal doorgaan met het in kaart brengen van risico’s en het voorkomen hiervan.

Het rapport van de Klimaatscan is aan Hermen Borst, de directeur staf van de Deltacommissaris, aangeboden. Hij sloot de klimaattop met zijn nationale visie af.