Proces in beeld: Ontwikkeling kaart Vallei en Veluwe ‘over 100 jaar’

6 november 2022

In 2020 heeft de WUR een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 er uit kan zien. Een zeer positief verhaal! Vanuit de Manifest Regio Vallei en Veluwe zijn we nu samen met de WUR en deelnemers van diverse partijen een kaart aan het maken voor de regio Vallei en Veluwe. Dit proces is in beeld gebracht in een flyer.

Bekijk hier de flyer

Uitgangspunten voor de ontwikkeling van de VV Kaart 2120:
In 2120 is het klimaat sterk veranderd. Daarbij houden we rekening met een zeespiegelstijging van 1,5 meter, 3 graden temperatuurstijging, intensere buien en lange droge periodes. Door de klimaatverandering wordt het westen van Nederland steeds onleefbaarder, delen staan onder water. Hierdoor kunnen we ook verwachten dat het oosten van Nederland steeds aantrekkelijk wordt om naar toe te verhuizen. Daarnaast staat het natuurlijk water en bodemsysteem aan de basis van de kaart

Op ontdekkingstocht via workshops
In een serie van thematische workshops zijn we aan het ontdekken hoe de verschillende deelnemers het gebied over 100 jaar zien. Dit doen we per thema, in een proces waarin ruimte is om vrij te denken. Zonder last te hebben van de waan van de dag en zonder dat iets goed of fout is.

Samen met wetenschappers van de WUR, beleidsmakers van de diverse overheidspartijen en mensen uit het bedrijfsleven denken we ‘out of the box’ na over hoe ons gebied er in 2120 uit zou kunnen zien. Welke kansen zien we? Waar? Waarom? 

Benieuwd naar de uitkomsten van de workshops die al zijn geweest?

Lees hier de complete verslagen met veel mooie inzichten:
Wonen
Recreatie
Natuur

De rest van de verslagen volgen snel op deze website.

Vervolg workshops met landschapsarchitecten in 2023

Werk jij bij een van de Manifestpartners? En ben jij of ken jij een landschapsarchitect die wil meedenken over het samenbrengen van de kaartbeelden die we hebben opgehaald in de workshops? Je bent van harte welkom!

In het eerste kwartaal van 2023 gaan we aan de slag met de resultaten uit de workshops.

Meld je aan!
Stuur dan even een mail naar bij Sandy Hofland dan nemen we contact met je op zodra deze gepland worden.

ONZE MISSIE

met de kaart Vallei en Veluwe 2120

Het gaat hierbij vooral om bewustwording en kansen zien. Het starten van de dialoog zou een mooi resultaat kunnen zijn, wat mogelijk weer leidt tot nieuwe stappen. Ook zou het prikkelend kunnen werken en de ogen mogen openen van politici en planningsprofessionals voor klimaatadaptieve ontwikkelingen op lange termijn (100 jaar).

Bekijk hier onze hele aanpak en de planning in de flyer.