Onderzoek effecten ‘waterbom’ in de Veluwe: risico’s in beeld

13 september 2022

Limburg heeft in 2021 te maken gekregen met enorme wateroverlast. Deze ‘waterbom’ zorgde voor modderstromen en straten en huizen die  onder water stonden. De beelden kunnen we ons allemaal wel herinneren. Deze extreme bui was nog niet eerder voorgekomen in Nederland, maar door klimaatverandering zal dit helaas steeds vaker het geval zijn. Daar moeten we als regio zoveel mogelijk op voorbereid zijn.

In 2017 is onderzocht waar stroombanen ontstaan na een extreme bui, maar deze resultaten werden vaak overschat en werden daardoor niet gebruikt.

Modderstromen serieus risico
Daarom heeft de manifestregio klimaat Vallei en Veluwe initiatief genomen om over te gaan tot een onderzoek waarbij maaiveldstroming in landelijk gebied, op de flanken van de heuvelruggen, in kaart wordt gebracht. Hierbij is praktijkinformatie over (modder)stromen en infiltratiesnelheden uit ons gebied gebruikt, om zo modeluitkomsten te ijken met de praktijk. De resultaten laten zien dat modderstromen op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug een serieus risico vormen. Naast dat je kan zien hoe hoog het water komt te staan, zie je ook hoeveel water stroomt en met welke snelheid het water naar beneden stroomt.

De uitkomst van het onderzoek draagt bij aan het urgentiebesef en de afweging van risico’s en effecten en hoe daarmee om te gaan. Eind september zijn de kaarten te bekijken via onze Klimaateffectatlas onder het thema Wateroverlast. Daarbij vindt je een rapportage met verdiepende informatie. Deze resultaten zullen ook bestuurlijk op de agenda worden gezet.

Webinar terugkijken?
Wil je meer weten over het onderzoek en alvast de eerste resultaten zien? Bekijk dan het webinar hier.

Heb je vragen over het onderzoek naar de waterbom, neem contact op met:

Simon Troost: simon@tsalland.nl
Sandy Hofland: shofland@vallei-veluwe.nl