Mooie input tijdens bijeenkomst Regionaal Adaptatie Plan (RAP) 3 maart

11 maart 2020

Dinsdag (3 maart 2020) is er in Apeldoorn bij het Waterschap Vallei & Veluwe een dag met de betrokken gemeenten georganiseerd om samen te spreken over de invulling van het Regionaal Adaptatie Plan bekijk hier de terugblik.

Vanaf medio 2019 werkt het projectteam aan het Regionaal Adaptatie Plan met als doel om afspraken vast te leggen hoe de regio Vallei en Veluwe klimaatrobuust gemaakt kan worden. Dit gezamenlijke plan wordt gemaakt met 28 gemeenten, 2 provincies, Waterschap Vallei en Veluwe, Vitens, Veiligheidsregio’s en GGD’s. Het is een complex proces om met zoveel partijen tot concrete afspraken te komen.

Dinsdag (3 maart 2020) is er in Apeldoorn bij het Waterschap Vallei & Veluwe een dag met de betrokken gemeenten georganiseerd om samen te spreken over de invulling van het plan. Na een aftrap van Van Kooten & De Bie werd de stand van zaken omtrent het RAP toegelicht door Erik Mateman en Jan Beldman. Tijdens de plenaire gedeeltes was er ruimte voor gesprek en discussie over de te varen koers. Dit geeft duiding welke vraagstukken veel aandacht vragen en ook of vraagstukken lokaal of regionaal moeten worden uitgewerkt.

In het ochtenddeel werden een drietal maatregelen in verschillende groepen besproken, namelijk:
1. Vergroenen tuinen en uitwerken groennorm;
2. Uitbreiden bosareaal;
3. Bouwsector stimuleren om hittebestendig te (ver)bouwen).

De vraag stond hierbij centraal:

Hoe maken we de maatregel concreet en hoe moet deze maatregel invulling krijgen in het RAP?

Dit bracht een aantal mooie ideeën en uitwerkingen. De dag was ingedeeld in twee workshoprondes, waarbij de aanwezigen konden kiezen uit drie verschillende workshops.

De workshop ‘klimaatdialogen’ werd verzorgd door Simon Troost. Simon vertelde de aanpak van een klimaatdialoog en de ervaringen uit vijf dialogen die in de regio zijn gevoerd.

De workshop ‘stresstesten en afkoppelkansenkaart’ werd begeleid door Marijke Jaarsma. Nieuwe kaarten van het Waterschap werden gepresenteerd. Hierbij was veel enthousiasme bij de deelnemers te bespeuren. Deze workshop werd gebruikt om te kijken of het waterschap met deze kaarten op de goede weg is. Hierbij is veel input gegeven en de resultaten worden teruggekoppeld met de deelnemers.

Bekijk hier de afkoppelkansenkaart.

Marieke Leentvaar organiseerde de workshop ‘RAP richtlijnen’. Hierbij werd besproken wat verstaan wordt onder regionale opgaven omtrent klimaatadaptatie. Ook de meerwaarde van het RAP ten opzichte van de eigen verantwoordelijkheid van gemeentes kwam aan de orde. Deze workshop was een verdieping van de plenaire gedeeltes tijdens de dag. Ook hierbij is veel input opgehaald.

Hoe verder?
Op 12 mei 2020 wordt de volgende stap gezamenlijk gezet en wordt een eerste opzet van het plan besproken. Naast gemeenten en provincies worden ook partijen als het Waterschap, Vitens, GGD en Veiligheidsregio’s hiervoor uitgenodigd. Op deze manier werken alle partijen gezamenlijk aan het klimaatrobuust maken van de regio.

De foto’s bij dit artikel zijn van de bijeenkomst op 3 maart 2020 bij Waterschap Vallei & Veluwe.