Manifest-regio klimaat Vallei & Veluwe neemt deel in ‘EU Mission on Adaptation to Climate Change’.

8 december 2022

De Manifest-regio is onlangs toegetreden tot de ‘EU Mission on Adaptation to Climate Change’. Dit is een initiatief van de Europese Unie. Het idee achter de Mission is dat deelnemende regio’s, steden en lokale overheden van elkaar leren, elkaar stimuleren en/of met elkaar samenwerken in het omgaan met klimaatverandering. Hiermee wil de EU bereiken dat de deelnemende partners beter weerbaar zijn tegen de effecten van klimaatverandering. De EU Mission on Adaptation to Climate Change maakt deel uit van het programma Horizon 2021-2027.  

De EU Mission streeft ernaar om in 2030 tenminste 150 Europese regio’s en samenwerkings-verbanden te ondersteunen in hun initiatieven op het gebied van klimaatmitigatie en -adaptatie. Hierbij ligt de focus op:  

  • Het vergroten van het bewustzijn over de risico’s van klimaatverandering; 
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen ter voorkomen en/of verminderen van de risico’s van klimaatverandering; 
  • Het testen en demonstreren van specifieke oplossingen. 

Begin volgend jaar zal er een zgn. Community of Practice (CoP) worden ingesteld. Dit is een platform waar de deelnemers informatie kunnen vinden en ervaringen uit kunnen wisselen. Verder zal het platform de mogelijkheid bieden om samenwerkingspartners voor specifieke projecten of activiteiten te vinden. Ook zullen er webinars en andere informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.  

Een eerste bijeenkomst voor deze CoP zal eind januari 2023 in Brussel plaatsvinden. Ons streven is om de meerwaarde van deze EU Mission voor onze regio zo groot mogelijk te laten zijn. Zondermeer vinden we het belangrijk dat onze regionale inzet op klimaatadaptatie nu ook op Europees niveau in beeld is! 

Wordt vervolgd! 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Monique Lueb, Subsidie Adviseur bij Waterschap Vallei en Veluwe, of Charles Rijsbosch, programmamanager Platform Water Vallei en Eem.